Türkiye'nin Değerleri Koruma Altında...

Çayırdere Badem Tepe Kalesi

ENVANTER FİŞİ
GENEL BİLGİLER
Yapı Adı
Çayırdere Badem Tepe Kalesi
Envanter No
39-07-392
Yapı Türü
Kale
Dönemi
Erken Bizans
Genel Tanım
Köyün 0,5 km güneyinde bulunan kale 90-100 mt boyundadır. Hakim bir tepede yer almaktadır.
KONUM
İlçe
Merkez
Mahalle Köy
Çayırdere
Belde
Mevki
Bademtepe
Sokak
Ada
113
Pafta
Parsel
94
Yüzölçümü
Nitelik
Harita No
BUGÜNKÜ DURUMU
Sit Potansiyeli
1. derece Arkeolojik Sit
Koruma Derecesi
1. derece Arkeolojik Sit 1. derece arkeolojik sit alanı olarak tescillidir.
Şimdiki Tehlikeler
Kaçak define kazıları.
Şimdiki Durumu
Önerilen Koruma
Gözlemler
Kale yapısı temel seviyesinde taş yığınları şeklindedir, birçok yapı taşı çevreye dağılmış durumdadır. 6-7 mt yüksekliğinde moloz taş, tuğla ve kireç harcı kullanılarak örülmüş kule kalıntısı bulunmaktadır. Yaklaşık 1,5 mt kalınlığındaki kule duvar örgüsünde kullanılan tuğlalar 3 cm kalınlığındadır. Bu kule kalıntısının 100 mt kuzeyinde surun diğer bir kulesine ait temel kalıntıları yer almaktadır. Sur içerisinde ve sur duvarları üzerinde çok sayıda kaçak kazı çukurları bulunmaktadır. Kulenin arkasındaki asıl kale kalıntısının bulunduğu alanda yapılan kaçak kazıda toprak katmanlarında yapı kalıntılarına rastlanmıştır.
EKLER
Fotoğraf
Var
Harita
Var
Rapor
Kroki
Var
DİĞER
Kontrol Eden
Yusuf ŞAMİLOĞLU
Kurul Onayı No
Kurul Açıklama
Yusuf ŞAMİLOĞLU
Revizyon
Kurul Kararları
30.06.2020 tarih ve 6882 sayılı Karar.
Yayın Dizini
Hazırlayanlar
Selin KAHRAMAN Sanat Tarihçi Hakan ERDEN Harita Mühendisi