Türkiye'nin Değerleri Koruma Altında...

Kıyıköy Nekropol Alanı ve Kilise Kalıntısı

ENVANTER FİŞİ
GENEL BİLGİLER
Yapı Adı
Kıyıköy Nekropol Alanı ve Kilise Kalıntısı
Envanter No
39-08-950
Yapı Türü
Dönemi
Genel Tanım
Kırklareli İli, Vize İlçesi, Kıyıköy Beldesi sınırları içerisinde koordinatları belirtilen alanda nekropol alanı ile üzerinde kabartmalı haç işareti bulunan mermer parçanın da bulunduğu, kilise olduğu düşünülen yer yer taş dizileri görülebilen bir ala tespit edilmiştir.
KONUM
İlçe
Vİze
Mahalle Köy
Belde
Mevki
Sokak
Ada
325
Pafta
Parsel
1
Yüzölçümü
Nitelik
Harita No
BUGÜNKÜ DURUMU
Sit Potansiyeli
3.derece arkeolojik sit alanı
Koruma Derecesi
3.derece
Şimdiki Tehlikeler
Kaçak kazı
Şimdiki Durumu
Tahribata açık
Önerilen Koruma
3.derece arkeolojik sit alanı
Gözlemler
Kayaya oyulmuş mezarlar ve kilise kalıntısı olan alan yoğun şekilde kaçak kazı yapılarak tahribata maruz kalmıştır. Alanda irili ufaklı mermer parçaları da tespit edilmiştir .
EKLER
Fotoğraf
Harita
Rapor
Kroki
DİĞER
Kontrol Eden
Kurul Onayı No
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
16/10/2017-4487
Yayın Dizini
Hazırlayanlar