Türkiye'nin Değerleri Koruma Altında...

Pomak Hasan Tümülüsü

GENEL BİLGİLER
Yapı Adı
Pomak Hasan Tümülüsü
Envanter No
39-08-905
Yapı Türü
Tümülüs
Dönemi
Erken Demir Çağı-M.S. 3.yy.
Genel Tanım
Tümülüsler yığma tepeler şeklinde oluşturulmuş anıt mezar tepeleridir. Türkiye'deki Tümülüs tipi gömünün en yaygın olduğu yerlerden birisi Trakya'dır. En çok bilinen biçim, konik olmak üzere, küre, yarım küre, biçimsiz tümsekler gibi çeşitli tipleri bulunmaktadır. Tümülüsler mezar tipine göre; platformlular, çukurlular, mezar odalılar, lahitliler ve basit mezar olmak üzere beş ayrı grupta incelenebilir. Nadiren tek, çoğunlukla gruplar halinde bulunurlar.
KONUM
İlçe
Vİze
Mahalle Köy
Merkez
Belde
Mevki
Vize Çayırlığı
Sokak
Ada
Pafta
Parsel
Yüzölçümü
Nitelik
Harita No
BUGÜNKÜ DURUMU
Sit Potansiyeli
1. Derece Arkeolojik Sit
Koruma Derecesi
1. Derece Arkeolojik Sit
Şimdiki Tehlikeler
Tarımsal amaçlı kullanımlar.
Şimdiki Durumu
İlçe Merkezi'nin 1.5 km güneyinde bulunan tümülüs 3 m yüksekliğinde olup 60-65 m çapındadır. Üzeri tarım alanı olarak kullanıldığından, yapılan sürümler neticesinde tümülüs formunu büyük ölçüde kaybetmiştir.
Önerilen Koruma
Koruma sınırının belirlenmesi ve tarım amaçlı kullanımın engellenmesi. Bölgedeki güvenlik birimlerince izlenmesi.
Gözlemler
Üzerinde yapılan tarımsal faaliyetler neticesinde tümülüsün üst kısmı yassılaşmıştır.
EKLER
Fotoğraf
Var
Harita
Rapor
Kroki
DİĞER
Kontrol Eden
Kurul Onayı No
10.07.1991-942
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
Yayın Dizini
Hazırlayanlar