Türkiye'nin Değerleri Koruma Altında...

Kayalı Bedre Mağrası

ENVANTER FİŞİ
GENEL BİLGİLER
Yapı Adı
Kayalı Bedre Mağrası
Envanter No
39-01-461
Yapı Türü
Arkeolojik Sit
Dönemi
Genel Tanım
Kayalı Köyü'nün 4,1 km güneybatısında bulunan doğal mağara oluşumu içerisinde ve etrafında bulunan keramik parçaları mağara içerisinde yaşam olduğunu göstermektedir.
KONUM
İlçe
Merkez
Mahalle Köy
Kayalı Köyü
Belde
Mevki
Bedre Mağrası Mevki
Sokak
Ada
Pafta
Parsel
3218
Yüzölçümü
Nitelik
Harita No
BUGÜNKÜ DURUMU
Sit Potansiyeli
1. Derece Arkeolojik Sit
Koruma Derecesi
1. Derece Arkeolojik Sit
Şimdiki Tehlikeler
Definecilik ve madencilik faaliyetleri.
Şimdiki Durumu
Girişi güneydoğu yönüne bakmakta olan mağaranın yüksekliği 2 m ile 4 m arasında değişmektedir. İçeriye doğru kollara ayrılarak uzanmaktadır.
Önerilen Koruma
Definecilik faaliyetlerine karşı güvenlik birimlerince periyodik kontrolü yapılmalıdır.
Gözlemler
EKLER
Fotoğraf
Var
Harita
Var
Rapor
Kroki
Var
DİĞER
Kontrol Eden
Kurul Onayı No
04.04.1991/857
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
27.11.2012-704
Yayın Dizini
Hazırlayanlar