Türkiye'nin Değerleri Koruma Altında...

Üsküp Varnadere Tümülüsü

GENEL BİLGİLER
Yapı Adı
Üsküp Varnadere Tümülüsü
Envanter No
39-01-346
Yapı Türü
Tümülüs
Dönemi
Erken Demir Çağı-M.S. 3.yy.
Genel Tanım
Tümülüsler yığma tepeler şeklinde oluşturulmuş anıt mezar tepeleridir. Türkiye'deki Tümülüs tipi gömünün en yaygın olduğu yerlerden birisi Trakya'dır. En çok bilinen biçim, konik olmak üzere, küre, yarım küre, biçimsiz tümsekler gibi çeşitli tipleri bulunmaktadır. Tümülüsler mezar tipine göre; platformlular, çukurlular, mezar odalılar, lahitliler ve basit mezar olmak üzere beş ayrı grupta incelenebilir. Nadiren tek, çoğunlukla gruplar halinde bulunurlar.
KONUM
İlçe
Merkez
Mahalle Köy
Belde
Üsküp Beldesi
Mevki
Üsküpdere Vurna
Sokak
Ada
Pafta
7
Parsel
7932-7929-7936
Yüzölçümü
7400 / 8300 / 208700
Nitelik
Tarla / Tarla / Çalılık
Harita No
BUGÜNKÜ DURUMU
Sit Potansiyeli
1. Derece Arkeolojik Sit
Koruma Derecesi
Şimdiki Tehlikeler
Tarımsal faaliyetleri ve definecilik.
Şimdiki Durumu
Belde merkezinin 3 km güneybatısında, tarım alanında bulunan tümülüs 3-4 m yüksekliğinde, 10-12 m çapındadır.
Önerilen Koruma
"1. Derece Arkeolojik Sit Alanı" olarak tescil edilmesi ve koruma sınırının belirlenmesi. Bölgedeki güvenlik birimleri tarafından izlenmesi.
Gözlemler
Dört tarafında kaçak kazı çukurları bulunan tümülüsün, güney tarafındaki oldukça büyük çaplıdır. Tepesinde kadastro taşı bulunmaktadır.
EKLER
Fotoğraf
Var
Harita
Var
Rapor
Kroki
Var
DİĞER
Kontrol Eden
Kurul Onayı No
10/05/2016 tarih ve 3200 sayılı karar.
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
Yayın Dizini
Hazırlayanlar