Türkiye'nin Değerleri Koruma Altında...

Koruköy Tavşantepe Kuzey Tümülüsü

GENEL BİLGİLER
Yapı Adı
Koruköy Tavşantepe Kuzey Tümülüsü
Envanter No
39-01-317-02
Yapı Türü
Tümülüs
Dönemi
Erken Demir Çağı-M.S. 3.yy.
Genel Tanım
Tümülüsler yığma tepeler şeklinde oluşturulmuş anıt mezar tepeleridir. Türkiye'deki Tümülüs tipi gömünün en yaygın olduğu yerlerden birisi Trakya'dır. En çok bilinen biçim, konik olmak üzere, küre, yarım küre, biçimsiz tümsekler gibi çeşitli tipleri bulunmaktadır. Tümülüsler mezar tipine göre; platformlular, çukurlular, mezar odalılar, lahitliler ve basit mezar olmak üzere beş ayrı grupta incelenebilir. Nadiren tek, çoğunlukla gruplar halinde bulunurlar.
KONUM
İlçe
Merkez
Mahalle Köy
Koruköy Köyü
Belde
Mevki
Tavşantepe Mevki
Sokak
Ada
108
Pafta
3
Parsel
29
Yüzölçümü
90053,26
Nitelik
Mera
Harita No
BUGÜNKÜ DURUMU
Sit Potansiyeli
1. Derece Arkeolojik Sit
Koruma Derecesi
Tescile önerilecektir
Şimdiki Tehlikeler
Definecilik ve tarımsal faaliyetler.
Şimdiki Durumu
Köyün 1,3 km güneybatısında, ağaçlandırma yapılmış alanda bulunan tümülüs 2-3 m yüksekliğinde, 10-15 m çapındadır.
Önerilen Koruma
"1. Derece Arkeolojik Sit Alanı" olarak tescil edilmesi ve koruma sınırının belirlenmesi. Bölgedeki güvenlik birimleri tarafından izlenmesi.
Gözlemler
Üzeri ağaçlandırma amaçlı sürülmüş ve yassılaşmıştır.
EKLER
Fotoğraf
Var
Harita
Var
Rapor
Kroki
Var
DİĞER
Kontrol Eden
Kurul Onayı No
10/05/2016 tarih ve 3200 sayılı karar.
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
Yayın Dizini
Hazırlayanlar