Türkiye'nin Değerleri Koruma Altında...

Çukurpınar Domuzpınarı 1 Tümülüsü

GENEL BİLGİLER
Yapı Adı
Çukurpınar Domuzpınarı 1 Tümülüsü
Envanter No
39-01-284-01
Yapı Türü
Tümülüs
Dönemi
Erken Demir Çağı-MS 3.yy.
Genel Tanım
Tümülüsler yığma tepeler şeklinde oluşturulmuş anıt mezar tepeleridir. Türkiye'deki Tümülüs tipi gömünün en yaygın olduğu yerlerden birisi Trakya'dır. En çok bilinen biçim, konik olmak üzere, küre, yarım küre, biçimsiz tümsekler gibi çeşitli tipleri bulunmaktadır. Tümülüsler mezar tipine göre; platformlular, çukurlular, mezar odalılar, lahitliler ve basit mezar olmak üzere beş ayrı grupta incelenebilir. Nadiren tek, çoğunlukla gruplar halinde bulunurlar.
KONUM
İlçe
Merkez
Mahalle Köy
Çukurpınar Köyü
Belde
Mevki
Çayırlar
Sokak
Ada
113
Pafta
6
Parsel
33
Yüzölçümü
6710,09
Nitelik
Tarla
Harita No
BUGÜNKÜ DURUMU
Sit Potansiyeli
1. Derece Arkeolojik Sit
Koruma Derecesi
Şimdiki Tehlikeler
Definecilik
Şimdiki Durumu
Köy merkezinin 2,5 km kuzeybatısında, tarım alanında bulunan tümülüs 7-8 m yüksekliğinde, 25-30 m çapındadır.
Önerilen Koruma
"1. Derece Arkeolojik Sit Alanı" olarak tescil edilmesi ve koruma sınırının belirlenmesi. Bölgedeki güvenlik birimleri tarafından izlenmesi.
Gözlemler
Tepesinde büyük çaplı kaçak kazı çukuru yer almaktadır. Güney tarafından merkeze doğru, kanal şeklinde açılmış geniş bir kaçak kazı çukuru bulunmaktadır. Yine kuzey ve batı taraflarında büyük çaplı kaçak kazılar yapılmıştır. Doğu yönü etekleri de kazılarak tahrip edilmiştir.
EKLER
Fotoğraf
Var
Harita
Var
Rapor
Kroki
Var
DİĞER
Kontrol Eden
Kurul Onayı No
10/05/2016 tarih ve 3200 sayılı karar.
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
Yayın Dizini
Hazırlayanlar