Türkiye'nin Değerleri Koruma Altında...

Kırklareli Merkez A Tümülüsü

GENEL BİLGİLER
Yapı Adı
Kırklareli Merkez A Tümülüsü
Envanter No
39-01-734
Yapı Türü
Tümülüs
Dönemi
Erken Demir Çağı-M.S. 3.yy.
Genel Tanım
Tümülüsler yığma tepeler şeklinde oluşturulmuş anıt mezar tepeleridir. Türkiye'deki Tümülüs tipi gömünün en yaygın olduğu yerlerden birisi Trakya'dır. En çok bilinen biçim, konik olmak üzere, küre, yarım küre, biçimsiz tümsekler gibi çeşitli tipleri bulunmaktadır. Tümülüsler mezar tipine göre; platformlular, çukurlular, mezar odalılar, lahitliler ve basit mezar olmak üzere beş ayrı grupta incelenebilir. Nadiren tek, çoğunlukla gruplar halinde bulunurlar.
KONUM
İlçe
Merkez
Mahalle Köy
Karacaibrahim Mahallesi
Belde
Mevki
Gerenler Kanlı Geçit
Sokak
Ada
542
Pafta
Parsel
11-24-26-29
Yüzölçümü
6069 / 4140 / 7275 / 2125
Nitelik
Tarla / Tarla / Tarla / Höyük
Harita No
BUGÜNKÜ DURUMU
Sit Potansiyeli
1. Derece Arkeolojik Sit
Koruma Derecesi
1. Derece Arkeolojik Sit
Şimdiki Tehlikeler
Definecilik ve tarımsal faaliyetler.
Şimdiki Durumu
Kırklareli İl Merkezinin güney kısmında, tarım alanında bulunan tümülüs 3-4 m yüksekliğinde 20-25 m çapındadır.
Önerilen Koruma
Bölgedeki güvenlik birimleri tarafından izlenmesi.
Gözlemler
Tümülüs güney tarafından kazılmış, mezar odası ortaya çıkarılmıştır. Güneye bakan girişi, düzgün kesilmiş blok taşlar ile örülmüş bir tonoz ile örtülü koridor şeklindedir. Kare formlu bir kapıdan mezar odasına geçilmektedir. Mezar odası kare planlı yaklaşık 2,5x2,5 m ölçülerinde üzeri yine düzgün kesilmiş blok taşlar ile örülü tonoz örtülüdür. Mezar odası defineciler tarafından tahrip edilmiştir.
EKLER
Fotoğraf
Var
Harita
Var
Rapor
Kroki
Var
DİĞER
Kontrol Eden
Kurul Onayı No
19.10.1990-787
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
Yayın Dizini
Hazırlayanlar