Türkiye'nin Değerleri Koruma Altında...

Dokuzhöyük Höyükler 4 Tümülüsü

GENEL BİLGİLER
Yapı Adı
Dokuzhöyük Höyükler 4 Tümülüsü
Envanter No
39-01-569
Yapı Türü
Tümülüs
Dönemi
Erken Demir Çağı-M.S. 3.yy.
Genel Tanım
Tümülüsler yığma tepeler şeklinde oluşturulmuş anıt mezar tepeleridir. Türkiye'deki Tümülüs tipi gömünün en yaygın olduğu yerlerden birisi Trakya'dır. En çok bilinen biçim, konik olmak üzere, küre, yarım küre, biçimsiz tümsekler gibi çeşitli tipleri bulunmaktadır. Tümülüsler mezar tipine göre; platformlular, çukurlular, mezar odalılar, lahitliler ve basit mezar olmak üzere beş ayrı grupta incelenebilir. Nadiren tek, çoğunlukla gruplar halinde bulunurlar.
KONUM
İlçe
Merkez
Mahalle Köy
Dokuzhöyük Köyü
Belde
Mevki
Höyükler
Sokak
Ada
Pafta
Parsel
274
Yüzölçümü
950
Nitelik
Höyük
Harita No
BUGÜNKÜ DURUMU
Sit Potansiyeli
1. Derece Arkeolojik Sit
Koruma Derecesi
1. Derece Arkeolojik Sit
Şimdiki Tehlikeler
Definecilik ve tarımsal faaliyetler.
Şimdiki Durumu
Köyün 1 km kuzeyinde, tarım alanında bulunan tümülüs 8-9 m yüksekliğinde 35-40 m çapındadır.
Önerilen Koruma
Bölgedeki güvenlik birimleri tarafından izlenmesi.
Gözlemler
Tepesinde küçük bir kaçak kazı izi bulunmaktadır.
EKLER
Fotoğraf
Var
Harita
Var
Rapor
Kroki
Var
DİĞER
Kontrol Eden
Kurul Onayı No
10.07.1991-942
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
27.11.2012-708
Yayın Dizini
Hazırlayanlar