Türkiye'nin Değerleri Koruma Altında...

İnece Koyunbaba Yolu Tümülüsü

GENEL BİLGİLER
Yapı Adı
İnece Koyunbaba Yolu Tümülüsü
Envanter No
39-01-561
Yapı Türü
Tümülüs
Dönemi
Erken Demir Çağı-M.S. 3.yy.
Genel Tanım
Tümülüsler yığma tepeler şeklinde oluşturulmuş anıt mezar tepeleridir. Türkiye'deki Tümülüs tipi gömünün en yaygın olduğu yerlerden birisi Trakya'dır. En çok bilinen biçim, konik olmak üzere, küre, yarım küre, biçimsiz tümsekler gibi çeşitli tipleri bulunmaktadır. Tümülüsler mezar tipine göre; platformlular, çukurlular, mezar odalılar, lahitliler ve basit mezar olmak üzere beş ayrı grupta incelenebilir. Nadiren tek, çoğunlukla gruplar halinde bulunurlar.
KONUM
İlçe
Merkez
Mahalle Köy
Belde
İnece Beldesi
Mevki
Koyunbaba Yolu Batısı
Sokak
Ada
Pafta
12
Parsel
1524
Yüzölçümü
875028,54
Nitelik
Mera
Harita No
BUGÜNKÜ DURUMU
Sit Potansiyeli
1. Derece Arkeolojik Sit
Koruma Derecesi
Şimdiki Tehlikeler
Definecilik faaliyetleri
Şimdiki Durumu
Belde merkezinde 2,1 km kuzeyde, İnece-Koyunbaba yolunun solunda yamaçta bulunan tümülüs, 3-4 m yüksekliğinde, 10-15 m çapındadır.
Önerilen Koruma
"1. Derece Arkeolojik Sit Alanı" olarak tescil edilmesi ve koruma sınırının belirlenmesi. Bölgedeki güvenlik birimleri tarafından izlenmesi.
Gözlemler
Mera alanında, hakim bir tepede, ikinci bir yükselti şeklindedir. İyi korunmuş durumdadır.
EKLER
Fotoğraf
Var
Harita
Var
Rapor
Kroki
Var
DİĞER
Kontrol Eden
Kurul Onayı No
10/05/2016 tarih ve 3200 sayılı karar.
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
Yayın Dizini
Hazırlayanlar