Türkiye'nin Değerleri Koruma Altında...

Karaabalar Kalesi

ENVANTER FİŞİ
GENEL BİLGİLER
Yapı Adı
Karaabalar Kalesi
Envanter No
39-04-060
Yapı Türü
Askeri
Dönemi
Genel Tanım
Köyün 3,1 km doğusunda, Bulgaristan sınırında, 65 nolu sınır taşının güneyinde, orman içerisinde yer almaktadır. Tamamen yıkılmış durumdadır.
KONUM
İlçe
Kofçaz
Mahalle Köy
Karaabalar Köyü
Belde
Mevki
Kale Mevkii
Sokak
Ada
Pafta
Parsel
Yüzölçümü
Nitelik
Harita No
BUGÜNKÜ DURUMU
Sit Potansiyeli
1. Derece Arkeolojik Sit
Koruma Derecesi
Tescile önerilecektir
Şimdiki Tehlikeler
Definecilik.
Şimdiki Durumu
Kale duvarları tamamen yıkılmış zeminde yığınlar şeklinde görülebilmekte, duvar hattı bu yığınlardan takip edilebilmektedir.
Önerilen Koruma
"1. Derece Arkeolojik Sit Alanı" olarak tescil edilmesi ve koruma sınırının belirlenmesi. Bölgedeki güvenlik birimleri tarafından izlenmesi.
Gözlemler
Kale kalıntısı korunmadığı için beşeri ve doğal şartlar nedeni ile yok olmaktadır. Kalenin içinden geçen sınır hattı yolu kaleyi ikiye ayırmıştır. Kalenin 1/3 lük kısmı Bulgaristan'da kalmaktadır. Düzensiz taşlarla işlenen kalenin duvarları, ancak zemin seviyesinde mevcuttur. Duvarlar harçsız olarak işlenmiştir.
EKLER
Fotoğraf
Var
Harita
Var
Rapor
Kroki
Var
DİĞER
Kontrol Eden
Kurul Onayı No
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
Yayın Dizini
Hazırlayanlar