Türkiye'nin Değerleri Koruma Altında...

Ahmetçe Aykaya Tümülüs

GENEL BİLGİLER
Yapı Adı
Ahmetçe Aykaya Tümülüs
Envanter No
39-01-542
Yapı Türü
Tümülüs
Dönemi
Erken Demir Çağı-M.S. 3.yy.
Genel Tanım
Tümülüsler yığma tepeler şeklinde oluşturulmuş anıt mezar tepeleridir. Türkiye'deki Tümülüs tipi gömünün en yaygın olduğu yerlerden birisi Trakya'dır. En çok bilinen biçim, konik olmak üzere, küre, yarım küre, biçimsiz tümsekler gibi çeşitli tipleri bulunmaktadır. Tümülüsler mezar tipine göre; platformlular, çukurlular, mezar odalılar, lahitliler ve basit mezar olmak üzere beş ayrı grupta incelenebilir. Nadiren tek, çoğunlukla gruplar halinde bulunurlar.
KONUM
İlçe
Merkez
Mahalle Köy
Ahmetçe Köyü
Belde
Mevki
Kaya
Sokak
Ada
111
Pafta
18
Parsel
5
Yüzölçümü
60436
Nitelik
Mera
Harita No
BUGÜNKÜ DURUMU
Sit Potansiyeli
1. Derece Arkeolojik Sit
Koruma Derecesi
Şimdiki Tehlikeler
Definecilik faaliyetleri
Şimdiki Durumu
Köyün 2,9 km kuzeyinde, Ahmetçe-Kuzulu yolunun solunda mera alanında bulunan tümülüs, 2,5-3 m yüksekliğinde, 15-20 m çapındadır.
Önerilen Koruma
"1. Derece Arkeolojik Sit Alanı" olarak tescil edilmesi ve koruma sınırının belirlenmesi. Bölgedeki güvenlik birimleri tarafından izlenmesi.
Gözlemler
Tümülüs iş makinesi ile dağıtılmış durumdadır. Orta kısmında büyük blok taşlar bulunmaktadır. Tümülüsün formu tamamen bozulmuştur.
EKLER
Fotoğraf
Var
Harita
Var
Rapor
Kroki
Var
DİĞER
Kontrol Eden
Kurul Onayı No
10/05/2016 tarih ve 3200 sayılı karar.
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
Yayın Dizini
Hazırlayanlar