Türkiye'nin Değerleri Koruma Altında...

Karaabalar Ağaçsızhöyük Tümülüsü

GENEL BİLGİLER
Yapı Adı
Karaabalar Ağaçsızhöyük Tümülüsü
Envanter No
39-04-057
Yapı Türü
Tümülüs
Dönemi
Erken Demir Çağı-M.S. 3.yy.
Genel Tanım
Tümülüsler yığma tepeler şeklinde oluşturulmuş anıt mezar tepeleridir. Türkiye'deki Tümülüs tipi gömünün en yaygın olduğu yerlerden birisi Trakya'dır. En çok bilinen biçim, konik olmak üzere, küre, yarım küre, biçimsiz tümsekler gibi çeşitli tipleri bulunmaktadır. Tümülüsler mezar tipine göre; platformlular, çukurlular, mezar odalılar, lahitliler ve basit mezar olmak üzere beş ayrı grupta incelenebilir. Nadiren tek, çoğunlukla gruplar halinde bulunurlar.
KONUM
İlçe
Kofçaz
Mahalle Köy
Karaabalar Köyü
Belde
Mevki
Ağaçsızhöyük (Hasanbaba) Mevki
Sokak
Ada
Pafta
Parsel
633
Yüzölçümü
Nitelik
Harita No
BUGÜNKÜ DURUMU
Sit Potansiyeli
1. Derece Arkeolojik Sit
Koruma Derecesi
Şimdiki Tehlikeler
Kaçak define kazıları.
Şimdiki Durumu
Köyün 500 m doğusunda bulunan tümülüs 2-2,5 m yüksekliğinde, 8-10 m çapındadır. Mera alanı olarak kullanılmaktadır
Önerilen Koruma
"1. Derece Arkeolojik Sit Alanı" olarak tescil edilmesi ve koruma sınırının belirlenmesi. Bölgedeki güvenlik birimleri tarafından izlenmesi.
Gözlemler
Şu anda mera alanında bulunan tümülüs önceden tarla olarak kullanıldığı için üzeri sürülmüş ve yassılaşmıştır.
EKLER
Fotoğraf
Var
Harita
Var
Rapor
Kroki
Var
DİĞER
Kontrol Eden
Kurul Onayı No
16/12/2015 tarih ve 2838 sayılı karar
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
Yayın Dizini
Hazırlayanlar