Türkiye'nin Değerleri Koruma Altında...

Eriklice 2 Tümülüsü

GENEL BİLGİLER
Yapı Adı
Eriklice 2 Tümülüsü
Envanter No
39-01-460
Yapı Türü
Tümülüs
Dönemi
Erken Demir Çağı-M.S. 3.yy.
Genel Tanım
Tümülüsler yığma tepeler şeklinde oluşturulmuş anıt mezar tepeleridir. Türkiye'deki Tümülüs tipi gömünün en yaygın olduğu yerlerden birisi Trakya'dır. En çok bilinen biçim, konik olmak üzere, küre, yarım küre, biçimsiz tümsekler gibi çeşitli tipleri bulunmaktadır. Tümülüsler mezar tipine göre; platformlular, çukurlular, mezar odalılar, lahitliler ve basit mezar olmak üzere beş ayrı grupta incelenebilir. Nadiren tek, çoğunlukla gruplar halinde bulunurlar.
KONUM
İlçe
Merkez
Mahalle Köy
Eriklice Köyü
Belde
Mevki
Kulübe Bayırı
Sokak
Ada
Pafta
E18d04b
Parsel
351-1412
Yüzölçümü
5050 / 4850
Nitelik
Tarla / Tarla
Harita No
BUGÜNKÜ DURUMU
Sit Potansiyeli
1. Derece Arkeolojik Sit
Koruma Derecesi
1. Derece Arkeolojik Sit
Şimdiki Tehlikeler
Tarımsal faaliyetler ve definecilik.
Şimdiki Durumu
Köyün 650 m güneybatısında, tarım alanı içerisinde bulunan tümülüs 4-5 m yüksekliğinde, 30-35 m çapındadır.
Önerilen Koruma
Bölgedeki güvenlik birimleri tarafından izlenmesi. Tarla sahiplerinin tarla sürerken tümülüs eteklerini sürmemeleri konusunda uyarılması.
Gözlemler
Tepesinde yaklaşık 1 m derinliğinde ve Kuzeybatı eteğinden merkeze doğru tünel şeklinde kaçak kazı çukurları bulunmaktadır. Çevresinde yapılan tarımsal faaliyetler nedeniyle tümülüs alanı daralmaktadır.
EKLER
Fotoğraf
Var
Harita
Var
Rapor
Kroki
Var
DİĞER
Kontrol Eden
Kurul Onayı No
25.07.2012-473
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
Yayın Dizini
Hazırlayanlar