Türkiye'nin Değerleri Koruma Altında...

Çağlayık Tumba Nekropol Alanı

ENVANTER FİŞİ
GENEL BİLGİLER
Yapı Adı
Çağlayık Tumba Nekropol Alanı
Envanter No
39-01-251
Yapı Türü
Arkeolojik Sit
Dönemi
Erken Demir Çağı-M.S. 3.yy.
Genel Tanım
Tümülüsler ile benzer özellikler taşıyan mezar tepelerinin toplu olarak bulunduğu alanlardır. Erken Demir Çağı-M.S. 3.yy. aralığında tarihlenmektedirler.
KONUM
İlçe
Merkez
Mahalle Köy
Çağlayık Köyü
Belde
Mevki
Aydın Şerifin
Sokak
Ada
101
Pafta
1
Parsel
272
Yüzölçümü
Nitelik
Harita No
BUGÜNKÜ DURUMU
Sit Potansiyeli
1. Derece Arkeolojik Sit
Koruma Derecesi
Şimdiki Tehlikeler
Ormancılık faaliyetleri ve definecilik.
Şimdiki Durumu
Köy merkezinin 1,2 km kuzeybatısında bulunan ormanlık alanda, yükseklikler 1,5-4 m, genişlikleri 8-15 m arasında değişen, 7-8 m ara ile doğu-batı ekseninde konumlanmış beş mezar tepesinden oluşan nekropol alanıdır.
Önerilen Koruma
"1. Derece Arkeolojik Sit Alanı" olarak tescil edilmesi ve koruma sınırının belirlenmesi. Bölgedeki güvenlik birimleri tarafından izlenmesi.
Gözlemler
Mezar tepelerinin üzerini ağaç ve çalılıklar kaplamış olup, üzerinde kaçak kazı izi görülmemektedir.
EKLER
Fotoğraf
Var
Harita
Var
Rapor
Kroki
Var
DİĞER
Kontrol Eden
Kurul Onayı No
10/05/2016 tarih ve 3200 sayılı karar.
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
Yayın Dizini
Hazırlayanlar