Türkiye'nin Değerleri Koruma Altında...

Çağlayık Mercimektepe Tümülüsü

GENEL BİLGİLER
Yapı Adı
Çağlayık Mercimektepe Tümülüsü
Envanter No
39-01-250
Yapı Türü
Tümülüs
Dönemi
Erken Demir Çağı-M.S. 3.yy.
Genel Tanım
Tümülüsler yığma tepeler şeklinde oluşturulmuş anıt mezar tepeleridir. Türkiye'deki Tümülüs tipi gömünün en yaygın olduğu yerlerden birisi Trakya'dır. En çok bilinen biçim, konik olmak üzere, küre, yarım küre, biçimsiz tümsekler gibi çeşitli tipleri bulunmaktadır. Tümülüsler mezar tipine göre; platformlular, çukurlular, mezar odalılar, lahitliler ve basit mezar olmak üzere beş ayrı grupta incelenebilir. Nadiren tek, çoğunlukla gruplar halinde bulunurlar.
KONUM
İlçe
Merkez
Mahalle Köy
Çağlayık Köyü
Belde
Mevki
Mercimek Sırtı
Sokak
Ada
101
Pafta
Parsel
270
Yüzölçümü
73716,02
Nitelik
Mera
Harita No
BUGÜNKÜ DURUMU
Sit Potansiyeli
1. Derece Arkeolojik Sit
Koruma Derecesi
Tescile önerilecektir.
Şimdiki Tehlikeler
Definecilik
Şimdiki Durumu
Köy merkezinin 600 m kuzeybatısında bulunan tümülüs 1-1,5 m yüksekliğinde, 8-9 m çapındadır. Üzeri mera alanı olarak kullanılmaktadır.
Önerilen Koruma
"1. Derece Arkeolojik Sit Alanı" olarak tescil edilmesi ve koruma sınırının belirlenmesi. Bölgedeki güvenlik birimleri tarafından izlenmesi.
Gözlemler
Yakın çevresinde küçük çaplı kaçak kazı çukurları bulunmaktadır.
EKLER
Fotoğraf
Var
Harita
Var
Rapor
Kroki
Var
DİĞER
Kontrol Eden
Kurul Onayı No
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
Yayın Dizini
Hazırlayanlar