Türkiye'nin Değerleri Koruma Altında...

Düzorman Kalesi

ENVANTER FİŞİ
GENEL BİLGİLER
Yapı Adı
Düzorman Kalesi
Envanter No
39-01-309
Yapı Türü
Kale
Dönemi
Geç Demir Çağı ?
Genel Tanım
Kale kalıntısı, Düzorman Köyünün 2,6 km güneydoğusunda, mera alanında, hakim bir tepede bulunmaktadır. Yaklaşık 45 metreye 115 metrelik bir alanı çevrelemektedir.
KONUM
İlçe
Merkez
Mahalle Köy
Düzorman Köyü
Belde
Mevki
Kuyumcu Dere / Büyükdere
Sokak
Ada
105
Pafta
4
Parsel
148-149-152
Yüzölçümü
516037.52 / 448373.22 / 899020.17
Nitelik
Orman / Orman / Orman
Harita No
BUGÜNKÜ DURUMU
Sit Potansiyeli
1. Derece Arkeolojik Sit
Koruma Derecesi
Şimdiki Tehlikeler
Definecilik faaliyetleri.
Şimdiki Durumu
Kale, büyük ölçüde yok olmuştur. Zeminden yaklaşık 1,5 m yüksekliğe kadar duvar kalıntıları görülmektedir. Kalın duvarları çoğunlukla kaba yontulmuş taşlar ile harçsız örülmüştür. Duvar genişlikleri yaklaşık 2 metredir. Doğal kayaların yüksek olduğu yerlerde duvar örülmemiştir. Güneyinde ve kuzeydoğusunda giriş olabilecek boşluklar bulunmaktadır. Surun dışında, 7-8 m kuzeyinde, moloztaş ve kireç harcı ile örülmüş yaklaşık 7x5 m ebatlarında bir yapı kalıntısı daha görülmektedir.
Önerilen Koruma
"1. Derece Arkeolojik Sit Alanı" olarak tescil edilmesi ve koruma sınırının belirlenmesi. Definecilik faaliyetlerine karşı bölgedeki güvenlik birimlerince izlenmesi gerekmektedir.
Gözlemler
Doğal şartlar ve definecilik faaliyetleri sonucu tahrip olmaktadır. Güneybatı duvarında büyük ölçekli taşlar kullanılmıştır. Güneybatı cephesinde duvarın dışında destek payandaları inşa edilmiştir. Destek payandaları 3-4 m aralıklarla yapılmış olup, güney cephesinde 2 m yüksekliğinde duvarlar ayaktadır.
EKLER
Fotoğraf
Var
Harita
Var
Rapor
Kroki
Var
DİĞER
Kontrol Eden
Kurul Onayı No
10/05/2016 tarih ve 3200 sayılı karar.
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
Yayın Dizini
Hazırlayanlar