Türkiye'nin Değerleri Koruma Altında...

Eriklice Çayırlar Kalesi

ENVANTER FİŞİ
GENEL BİLGİLER
Yapı Adı
Eriklice Çayırlar Kalesi
Envanter No
39-01-458
Yapı Türü
Kale
Dönemi
Demir Çağ ?
Genel Tanım
Kale kalıntısı, Eriklice Köyünün 3,3 km kuzeybatısında, mera alanında, hakim bir tepede bulunmaktadır. Yaklaşık 50 metreye 200 metrelik bir alanı çevrelemektedir. Kuzeydoğudan muhtemelen giriş bölümünün izleri belirgindir. Kuzey ve güney yönlerinden dere yatakları ile doğal tahkimat sağlanmış olup, 150-180 cm duvar kalınlıkları mevcuttur.
KONUM
İlçe
Merkez
Mahalle Köy
Eriklice Köyü
Belde
Mevki
Sokak
Ada
Pafta
13
Parsel
1259
Yüzölçümü
3986900
Nitelik
Mera
Harita No
BUGÜNKÜ DURUMU
Sit Potansiyeli
1. Derece Arkeolojik Sit
Koruma Derecesi
Şimdiki Tehlikeler
Definecilik faaliyetleri.
Şimdiki Durumu
Kale, büyük ölçüde yok olmuştur. Zeminde, temel seviyesinde taş yığınları şeklindedir. Güneybatı tarafında duvar dibinde yapılmış kaçak kazı çukurunda kale sur duvarının toprak altında sağlam kalmış, kısmı görülmektedir. Moloz taş ve kireç harcı kullanılarak örülmüş sur duvarlarında tuğla kırıkları da görülmektedir. Kale sur duvarının batı tarafı çok tahrip olduğu için duvar izleri takip edilememektedir. Kale içerisinde ayrıca yapı kalıntılarını andıran taş yığınları da bulunmaktadır.
Önerilen Koruma
"1. Derece Arkeolojik Sit Alanı" olarak tescil edilmesi ve koruma sınırının belirlenmesi. Bölgedeki güvenlik birimleri tarafından izlenmesi.
Gözlemler
Defineciler tarafından tahrip edilmektedir.
EKLER
Fotoğraf
Var
Harita
Var
Rapor
Kroki
Var
DİĞER
Kontrol Eden
Kurul Onayı No
10/05/2016 tarih ve 3200 sayılı karar.
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
24/04/2018-5053
Yayın Dizini
Hazırlayanlar