Türkiye'nin Değerleri Koruma Altında...

Erikler Hisar Kale

ENVANTER FİŞİ
GENEL BİLGİLER
Yapı Adı
Erikler Hisar Kale
Envanter No
39-01-454
Yapı Türü
Kale
Dönemi
Roma
Genel Tanım
Kale kalıntısı, Erikler Köyünün 4,2 km kuzeyinde, mera alanında, hakim bir tepede bulunmaktadır. Yaklaşık 130 metreye 65 metrelik bir alanı çevrelemektedir. Dikdörtgene yakın bir planda olan kalede burç yoktur. Surlar harçsız ve yığma teknikte yapılmış. Kale içindeki bazı duvar temel kalıntılarında çamur harç ve tuğla kırıklı kireç harcı kullanıldığı görülmektedir. Muhtemelen Bizans Döneminde manastır olarak da kullanıldığı fikri ileri sürülmektedir.
KONUM
İlçe
Merkez
Mahalle Köy
Erikler Köyü
Belde
Mevki
Hasar Kale Mevki
Sokak
Ada
111
Pafta
16
Parsel
170
Yüzölçümü
Nitelik
Harita No
BUGÜNKÜ DURUMU
Sit Potansiyeli
1. Derece Arkeolojik Sit
Koruma Derecesi
Şimdiki Tehlikeler
Definecilik faaliyetleri
Şimdiki Durumu
Kale, büyük ölçüde yok olmuştur. Zeminde, temel seviyesinde taş yığınları şeklinde duvar kalıntıları görülmektedir. Kuzeybatı köşesinde yaklaşık 60 cm yüksekliğinde moloz taşlar ile harçsız olarak örülmüş küçük bir parça duvar örgüsü görülebilmektedir. Güney ve doğu tarafında temel izlerinden anlaşıldığı üzere sur duvarları iki sıra halindedir.
Önerilen Koruma
"1. Derece Arkeolojik Sit Alanı" olarak tescil edilmesi ve koruma sınırının belirlenmesi. Bölgedeki güvenlik birimleri tarafından izlenmesi.
Gözlemler
Defineciler tarafından tahrip edilmektedir.
EKLER
Fotoğraf
Var
Harita
Var
Rapor
Kroki
Var
DİĞER
Kontrol Eden
Kurul Onayı No
10/05/2016 tarih ve 3200 sayılı karar.
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
Yayın Dizini
Hazırlayanlar