Türkiye'nin Değerleri Koruma Altında...

Umurca Tümülüsü

GENEL BİLGİLER
Yapı Adı
Umurca Tümülüsü
Envanter No
39-05-702
Yapı Türü
Tümülüs
Dönemi
Erken Demir Çağı-M.S. 3.yy.
Genel Tanım
Tümülüsler yığma tepeler şeklinde oluşturulmuş anıt mezar tepeleridir. Türkiye'deki Tümülüs tipi gömünün en yaygın olduğu yerlerden birisi Trakya'dır. En çok bilinen biçim, konik olmak üzere, küre, yarım küre, biçimsiz tümsekler gibi çeşitli tipleri bulunmaktadır. Tümülüsler mezar tipine göre; platformlular, çukurlular, mezar odalılar, lahitliler ve basit mezar olmak üzere beş ayrı grupta incelenebilir. Nadiren tek, çoğunlukla gruplar halinde bulunurlar.
KONUM
İlçe
Lüleburgaz
Mahalle Köy
Gündoğu Mahallesi
Belde
Mevki
Tepeler Mevki
Sokak
Ada
371
Pafta
Parsel
21
Yüzölçümü
1133
Nitelik
Höyük
Harita No
BUGÜNKÜ DURUMU
Sit Potansiyeli
1. Derece Arkeolojik Sit
Koruma Derecesi
1. Derece Arkeolojik Sit
Şimdiki Tehlikeler
Tarımsal faaliyetler ve definecilik.
Şimdiki Durumu
Lüleburgaz ilçe merkezinden 3,9 km kuzeydoğuda, Umurca yolu üzerinde sağda, tarla içerisinde bulunan tümülüs 5-6 m yüksekliğinde, 35-40 m çapındadır.
Önerilen Koruma
Koruma sınırı içerisinde tarım faaliyetlerinin engellenmesi. Yakın çevresinde tümülüs alanını daraltacak sürüm çalışması yapılmaması hususunda tarla sahiplerinin uyarılması.
Gözlemler
Kuzeydoğu-güneybatı istikametinde ortasından yarık şekilde kazılmıştır. Formu bozulmuş, iki ayrı tepe şeklinde görünmektedir. Muhtemelen Arif Müfit MANSEL'in Arkeolojik kazısını yaptığı tümülüslerden birisini oluşturmaktadır.
EKLER
Fotoğraf
Var
Harita
Var
Rapor
Kroki
Var
DİĞER
Kontrol Eden
Kurul Onayı No
10.07.1991-942
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
20/01/2016 tarih ve 2900 sayılı karar
Yayın Dizini
Hazırlayanlar