Türkiye'nin Değerleri Koruma Altında...

Küçükkarıştıran Höyükaltı Tümülüsü

GENEL BİLGİLER
Yapı Adı
Küçükkarıştıran Höyükaltı Tümülüsü
Envanter No
39-05-694
Yapı Türü
Tümülüs
Dönemi
Erken Demir Çağı-M.S. 3.yy.
Genel Tanım
Tümülüsler yığma tepeler şeklinde oluşturulmuş anıt mezar tepeleridir. Türkiye'deki Tümülüs tipi gömünün en yaygın olduğu yerlerden birisi Trakya'dır. En çok bilinen biçim, konik olmak üzere, küre, yarım küre, biçimsiz tümsekler gibi çeşitli tipleri bulunmaktadır. Tümülüsler mezar tipine göre; platformlular, çukurlular, mezar odalılar, lahitliler ve basit mezar olmak üzere beş ayrı grupta incelenebilir. Nadiren tek, çoğunlukla gruplar halinde bulunurlar.
KONUM
İlçe
Lüleburgaz
Mahalle Köy
Küçükkarıştıran Mahallesi
Belde
Büyükkarıştıran Beldesi
Mevki
Höyük Altında
Sokak
Ada
201
Pafta
Parsel
4
Yüzölçümü
33000
Nitelik
Tarla
Harita No
BUGÜNKÜ DURUMU
Sit Potansiyeli
1. Derece Arkeolojik Sit
Koruma Derecesi
Şimdiki Tehlikeler
Tarımsal faaliyetler ve definecilik.
Şimdiki Durumu
Köyün 850 m güneyinde tarla içerisinde bulunan tümülüs 3-4 m yüksekliğinde, 35-40 m çapındadır.
Önerilen Koruma
"1. Derece Arkeolojik Sit Alanı" olarak tescil edilmesi ve koruma sınırının belirlenmesi. Bölgedeki güvenlik birimleri tarafından izlenmesi. Koruma sınırı içerisinde kalıcı tarım faaliyetlerinin engellenmesi. Tarla tesviye ve düzeltme çalışması yapılmaması gerektiği hususunda mülkiyet sahibinin bilgilendirilmesi.
Gözlemler
Üzeri tarım amaçlı sürüldüğü için yassılaşmış ve formu bozulmuştur.
EKLER
Fotoğraf
Var
Harita
Var
Rapor
Kroki
Var
DİĞER
Kontrol Eden
Kurul Onayı No
20/01/2016 tarih ve 2900 sayılı karar
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
Yayın Dizini
Hazırlayanlar