Türkiye'nin Değerleri Koruma Altında...

Ahmetler Höyükler Bayırı 2 Tümülüsü

GENEL BİLGİLER
Yapı Adı
Ahmetler Höyükler Bayırı 2 Tümülüsü
Envanter No
39-04-043
Yapı Türü
Tümülüs
Dönemi
Erken Demir Çağı-M.S. 3.yy.
Genel Tanım
Tümülüsler yığma tepeler şeklinde oluşturulmuş anıt mezar tepeleridir. Türkiye'deki Tümülüs tipi gömünün en yaygın olduğu yerlerden birisi Trakya'dır. En çok bilinen biçim, konik olmak üzere, küre, yarım küre, biçimsiz tümsekler gibi çeşitli tipleri bulunmaktadır. Tümülüsler mezar tipine göre; platformlular, çukurlular, mezar odalılar, lahitliler ve basit mezar olmak üzere beş ayrı grupta incelenebilir. Nadiren tek, çoğunlukla gruplar halinde bulunurlar.
KONUM
İlçe
Kofçaz
Mahalle Köy
Ahmetler Köyü
Belde
Mevki
Kurt Bayırı
Sokak
Ada
101
Pafta
Parsel
498-499
Yüzölçümü
11836,48
Nitelik
Tarla
Harita No
BUGÜNKÜ DURUMU
Sit Potansiyeli
1. Derece Arkeolojik Sit
Koruma Derecesi
Tescile önerilecektir
Şimdiki Tehlikeler
Tarımsal faaliyetler ve definecilik.
Şimdiki Durumu
Köyün 1,7 km güneydoğusunda bulunan tümülüs 2-3 m yüksekliğinde, 8-10 m çapındadır. Tarım alanı olarak kullanılmaktadır
Önerilen Koruma
"1. Derece Arkeolojik Sit Alanı" olarak tescil edilmesi ve koruma sınırının belirlenmesi. Bölgedeki güvenlik birimleri tarafından izlenmesi.
Gözlemler
Tarla içerisinde bulunan tümülüsün üzeri yarıya kadar tarım amaçlı sürülmüştür.
EKLER
Fotoğraf
Var
Harita
Var
Rapor
Kroki
Var
DİĞER
Kontrol Eden
Kurul Onayı No
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
Yayın Dizini
Hazırlayanlar