Türkiye'nin Değerleri Koruma Altında...

Emirali Tepealtı Tümülüsü

GENEL BİLGİLER
Yapı Adı
Emirali Tepealtı Tümülüsü
Envanter No
39-05-682
Yapı Türü
Tümülüs
Dönemi
Erken Demir Çağı-M.S. 3.yy.
Genel Tanım
Tümülüsler yığma tepeler şeklinde oluşturulmuş anıt mezar tepeleridir. Türkiye'deki Tümülüs tipi gömünün en yaygın olduğu yerlerden birisi Trakya'dır. En çok bilinen biçim, konik olmak üzere, küre, yarım küre, biçimsiz tümsekler gibi çeşitli tipleri bulunmaktadır. Tümülüsler mezar tipine göre; platformlular, çukurlular, mezar odalılar, lahitliler ve basit mezar olmak üzere beş ayrı grupta incelenebilir. Nadiren tek, çoğunlukla gruplar halinde bulunurlar. Kırklareli İli, Lüleburgaz İlçesi, Emirali Köyü'nün 2.2 km güneyinde şahıs mülkiyetine ait tarla içerisinde yer alan tümülüs yaklaşık 30-35 m. çapında ve 5-6 m. yüksekliğindedir.Tümülüsün eteklerinde ve kazı çukurunda çok sayıda pişmiş toprak çanak-çömlek parçalarına rastlanmıştır. Henüz mezar odasında tahribat yapılmadığı sanılmaktadır.
KONUM
İlçe
Lüleburgaz
Mahalle Köy
Emirali Köyü
Belde
Mevki
Tepealtı Mevki
Sokak
Ada
Pafta
Parsel
Yüzölçümü
Nitelik
Harita No
BUGÜNKÜ DURUMU
Sit Potansiyeli
1. Derece Arkeolojik Sit
Koruma Derecesi
1. Derece Arkeolojik Sit Alanı
Şimdiki Tehlikeler
Tarımsal faaliyetler ve definecilik.
Şimdiki Durumu
Köyün 2,2 km güneyinde tarla içerisinde bulunan tümülüs 5-6 m yüksekliğinde, 30-35 m çapındadır.
Önerilen Koruma
"1. Derece Arkeolojik Sit Alanı" olarak tescil edilmesi ve koruma sınırının belirlenmesi. Köy muhtarlığınca ve Bölgedeki güvenlik bbirimleri tarafından izlenmesi. Yakın çevresinin sürülerek tümülüsün tahrip edilmesinin engellenmesi.
Gözlemler
Doğu tarafında iş makinesi ile gerçekleştirilen yaklaşık 3 m derinliğe inen kaçak kazı çukuru yer almaktadır. Ayrıca tepesinde de yaklaşık 1 m derinliğinde bir kaçak kazı çukuru daha bulunmaktadır. Etrafta çok sayıda keramik kap parçası görülmektedir. Kaçak kazılar sonucu ve yakın çevresinin sürülmesi nedeniyle çok fazla tahrip olmuştur. İvedilikle önlem alınmalıdır.
EKLER
Fotoğraf
Var
Harita
Var
Rapor
Kroki
Var
DİĞER
Kontrol Eden
İrfan CANDAR Müze Müdür V.
Kurul Onayı No
09/09/2014-1905
Kurul Açıklama
İrfan CANDAR Müze Müdür V.
Revizyon
Kurul Kararları
Yayın Dizini
Hazırlayanlar
Emir TUZKAYA Müze Araştırmacısı İrfan CANDAR Müze Araştırmacısı