Türkiye'nin Değerleri Koruma Altında...

Emirali Kuştepe Tümülüsü

GENEL BİLGİLER
Yapı Adı
Emirali Kuştepe Tümülüsü
Envanter No
39-05-681
Yapı Türü
Tümülüs
Dönemi
Erken Demir Çağı-M.S. 3.yy.
Genel Tanım
Tümülüsler yığma tepeler şeklinde oluşturulmuş anıt mezar tepeleridir. Türkiye'deki Tümülüs tipi gömünün en yaygın olduğu yerlerden birisi Trakya'dır. En çok bilinen biçim, konik olmak üzere, küre, yarım küre, biçimsiz tümsekler gibi çeşitli tipleri bulunmaktadır. Tümülüsler mezar tipine göre; platformlular, çukurlular, mezar odalılar, lahitliler ve basit mezar olmak üzere beş ayrı grupta incelenebilir. Nadiren tek, çoğunlukla gruplar halinde bulunurlar.
KONUM
İlçe
Lüleburgaz
Mahalle Köy
Emirali Köyü
Belde
Mevki
Kuştepe Sırtı/Kuştepe Sırtı/Kuştepe Sırtı
Sokak
Ada
Pafta
Parsel
2032-2037-2038
Yüzölçümü
32500/3850/6400
Nitelik
Tarla
Harita No
BUGÜNKÜ DURUMU
Sit Potansiyeli
1. Derece Arkeolojik Sit
Koruma Derecesi
Şimdiki Tehlikeler
Tarımsal faaliyetler ve definecilik.
Şimdiki Durumu
Köyün 2,8 km güneybatısında tarla içerisinde bulunan tümülüs 4-5 m yüksekliğinde, 30-35 m çapındadır.
Önerilen Koruma
"1. Derece Arkeolojik Sit Alanı" olarak tescil edilmesi ve koruma sınırının belirlenmesi. Bölgedeki güvenlik birimleri tarafından izlenmesi. Yakın çevresinin sürülerek tümülüsün tahrip edilmesinin engellenmesi.
Gözlemler
Etrafında tarım yapılan tümülüsün üzerinde eski kaçak kazı izleri olabilecek çöküntüler görülmektedir. Çevresinde yakın tarla sürümleri nedeniyle tümülüsün alanı devamlı olarak daralmaktadır.
EKLER
Fotoğraf
Var
Harita
Var
Rapor
Kroki
Var
DİĞER
Kontrol Eden
Kurul Onayı No
20/01/2016 tarih ve 2900 sayılı karar
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
Yayın Dizini
Hazırlayanlar