Türkiye'nin Değerleri Koruma Altında...

Alpullu Şeker Fabrikası Doğal Tarihi ve Kentsel Sit Alanı

ENVANTER FİŞİ
GENEL BİLGİLER
Yapı Adı
Alpullu Şeker Fabrikası Doğal Tarihi ve Kentsel Sit Alanı
Envanter No
39-02-631-01
Yapı Türü
Sanayi
Dönemi
Cumhuriyet
Genel Tanım
Alpullu Şeker Fabrikasının 22 Aralık 1925 yılında temeli atılmış 26 Kasım 1926 yılında işletmeye açılmıştır. Geniş bir alan üzerine kurulan fabrika kompleksi Alpullu Tren İstasyonu yanına kurulmuştur. 500 bin lira sermayeyle oluşturulan "İstanbul ve Trakya Şeker Fabrikaları Türk A.Ş." tarafından kurulmuştur. Türkiye'de ilk şeker üreten fabrikasıdır. Fabrika, Almanya kökenli Maschinenfabrik Buckau R. Wolf Şirketi tarafından kurulmuştur. 22 Aralık 1925 yılında temeli atılmış, 26 Kasım 1926 yılında işletmeye açılmıştır. Fabrika binası işletmeye açıldıktan sonra burada çalışan işçilerin ikameti için zaman içerisinde lojmanlar ve sosyal tesisler yapılarak geniş bir yapı kompleksi sağlanmıştır. Alan içerisinde zengin bir bitki örtüsü ve çınar ağaçları bulunmaktadır.
KONUM
İlçe
Babaeski
Mahalle Köy
Belde
Alpullu Beldesi
Mevki
Merkez
Sokak
Ada
155
Pafta
Parsel
1
Yüzölçümü
Nitelik
Harita No
BUGÜNKÜ DURUMU
Sit Potansiyeli
Doğal, Tarihi ve Kentsel Sit Alanı
Koruma Derecesi
Doğal, Tarihi ve Kentsel Sit Alanı
Şimdiki Tehlikeler
Şimdiki Durumu
Önerilen Koruma
Fabrikanın eski işlevini kaybetmesi nedeniyle saha halen bakımsız durumdadır. Gelecekte tescilli yapıların yok olma, alanın satılarak imara açılma riski bulunmaktadır.
Gözlemler
Günümüze kadar iyi korunarak gelen alan Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından 12.09.1997 gün ve 4108 sayılı kararı ile Doğal, Tarihi ve Kentsel Sit Alanı olarak ilan edilmiştir. Fabrika faaliyetine devam etmekte ancak alan içerisindeki binalardan bazılarının kullanılmamalarından dolayı bozulmalar gözlenmiştir.
EKLER
Fotoğraf
Var
Harita
Var
Rapor
Kroki
Var
DİĞER
Kontrol Eden
Kurul Onayı No
12.09.1997-4108
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
22.07.2011-3645
Yayın Dizini
Hazırlayanlar