Türkiye'nin Değerleri Koruma Altında...

Pınarhisar Pekmezdere Mağrası

ENVANTER FİŞİ
GENEL BİLGİLER
Yapı Adı
Pınarhisar Pekmezdere Mağrası
Envanter No
39-07-541
Yapı Türü
Eski Yerleşim Alanı
Dönemi
Genel Tanım
İlçe merkezinin 1,4 km kuzeybatısında, meralık alanda, doğuya bakan kaya yamacında içerisinde yaşam izleri taşıyan doğal mağara oluşumu bulunmaktadır.
KONUM
İlçe
Pınarhisar
Mahalle Köy
Belde
Mevki
Pekmezdere (Akören yolu)
Sokak
Ada
Pafta
Parsel
Yüzölçümü
Nitelik
Harita No
BUGÜNKÜ DURUMU
Sit Potansiyeli
1. Derece Arkeolojik Sit
Koruma Derecesi
1. Derece Arkeolojik Sit
Şimdiki Tehlikeler
Definecilik
Şimdiki Durumu
Mera alanının kayalık tepesinde bulunmaktadır. Girişi doğuya bakan mağara yaklaşık 7 m derinliğe kadar uzanmaktadır. İçerisinde el ile şekillendirilmiş kısımlardan burada bir yaşam olduğu anlaşılmaktadır.
Önerilen Koruma
Koruma sınırının belirlenmesi ve bölgedeki güvenlik birimlerinde kontrolünün yapılması
Gözlemler
Defineciler tarafından tahrip edilmektedir. Mağara çevresinde rastlanan az sayıdaki keramik parçalarına bakılarak dönem belirleme imkanı bulunmamaktadır.
EKLER
Fotoğraf
Var
Harita
Var
Rapor
Kroki
Var
DİĞER
Kontrol Eden
Kurul Onayı No
11.09.1991-949
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
Yayın Dizini
Hazırlayanlar