Türkiye'nin Değerleri Koruma Altında...

Evciler Mayadağ Kalesi

ENVANTER FİŞİ
GENEL BİLGİLER
Yapı Adı
Evciler Mayadağ Kalesi
Envanter No
39-07-372
Yapı Türü
Arkeolojik Sit
Dönemi
Genel Tanım
Köyün 4,3 km kuzeyinde bulunan kale, bölgenin en hakim noktasında yer almakta olup, 50-60 m eninde, 90-100 m çapındadır.
KONUM
İlçe
Pınarhisar
Mahalle Köy
Evciler Köyü
Belde
Mevki
Kale / Mayadağ
Sokak
Ada
129
Pafta
Parsel
562
Yüzölçümü
24674800
Nitelik
Devlet Ormanı
Harita No
BUGÜNKÜ DURUMU
Sit Potansiyeli
1. Derece Arkeolojik Sit
Koruma Derecesi
Şimdiki Tehlikeler
Ormancılık faaliyetleri ve kaçak define kazıları.
Şimdiki Durumu
Hakim bir tepede, ormanlık bir alanda yer almaktadır.
Önerilen Koruma
"1. Derece Arkeolojik Sit Alanı" olarak tescil edilmesi ve koruma sınırının belirlenmesi. Bölgedeki güvenlik birimleri tarafından izlenmesi.
Gözlemler
Kale kalıntısı 1,8-2 m eninde moloz taş ile harçsız örülmüştür. Kalenin doğu tarafında, güney tarafında ve kuzeybatı tarafında olmak üzere üç giriş boşluğu görülebilmektedir. Yer yer duvarlar 1-1,5 metreye kadar yükselmektedir. İç bölgesini ağaçlar kaplamış olup, kaçak kazı çukurları bulunmaktadır. Batı yönünde yer yer doğal tahkimat kaya bloklarından yararlanılmıştır.
EKLER
Fotoğraf
Var
Harita
Var
Rapor
Kroki
Var
DİĞER
Kontrol Eden
Kurul Onayı No
16/12/2015 tarih ve 2836 sayılı karar
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
Yayın Dizini
Hazırlayanlar