Türkiye'nin Değerleri Koruma Altında...

Kurudere Çayırköy Kalesi

ENVANTER FİŞİ
GENEL BİLGİLER
Yapı Adı
Kurudere Çayırköy Kalesi
Envanter No
39-07-371
Yapı Türü
Arkeolojik Sit
Dönemi
Genel Tanım
Köyün 2,9 km batısında bulunan kale 60-70 m eninde, 140-150 m boyundadır. Küçük ölçekli bir kale.
KONUM
İlçe
Pınarhisar
Mahalle Köy
Kurudere Köyü
Belde
Mevki
Çayırköy
Sokak
Ada
150
Pafta
Parsel
1428
Yüzölçümü
33686320
Nitelik
Devlet Ormanı
Harita No
BUGÜNKÜ DURUMU
Sit Potansiyeli
1. Derece Arkeolojik Sit
Koruma Derecesi
Şimdiki Tehlikeler
Kaçak define kazıları.
Şimdiki Durumu
Hakim bir tepede, kayalık bir alanda yer almaktadır.
Önerilen Koruma
"1. Derece Arkeolojik Sit Alanı" olarak tescil edilmesi ve koruma sınırının belirlenmesi. Bölgedeki güvenlik birimleri tarafından izlenmesi.
Gözlemler
Yapı temel seviyesinde taş yığınları şeklindedir, birçok yapı taşı çevreye dağılmış durumdadır. Üzerinde kaçak kazı çukurları bulunmaktadır. Duvar taşları köylüler tarafından inşaat amaçlı taşınmış. Horasan harç gözükmüyor. Kuzey yönündeki girişin izleri belli, muhtemelen güneyde ikinci bir giriş var. Duvar kalınlıkları 120-150 cm arasında değişmekte. Yer yer doğal kayalardan tahkimat var.
EKLER
Fotoğraf
Var
Harita
Var
Rapor
Kroki
Var
DİĞER
Kontrol Eden
Kurul Onayı No
16/12/2015 tarih ve 2836 sayılı karar
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
Yayın Dizini
Hazırlayanlar