Türkiye'nin Değerleri Koruma Altında...

Akören Kara Hasan Tümülüsü

GENEL BİLGİLER
Yapı Adı
Akören Kara Hasan Tümülüsü
Envanter No
39-07-388
Yapı Türü
Tümülüs
Dönemi
Erken Demir Çağı-M.S. 3.yy.
Genel Tanım
Tümülüsler yığma tepeler şeklinde oluşturulmuş anıt mezar tepeleridir. Türkiye'deki Tümülüs tipi gömünün en yaygın olduğu yerlerden birisi Trakya'dır. En çok bilinen biçim, konik olmak üzere, küre, yarım küre, biçimsiz tümsekler gibi çeşitli tipleri bulunmaktadır. Tümülüsler mezar tipine göre; platformlular, çukurlular, mezar odalılar, lahitliler ve basit mezar olmak üzere beş ayrı grupta incelenebilir. Nadiren tek, çoğunlukla gruplar halinde bulunurlar.
KONUM
İlçe
Pınarhisar
Mahalle Köy
Akören Köyü
Belde
Mevki
Çatal Ağaç
Sokak
Ada
110
Pafta
Parsel
11
Yüzölçümü
5230
Nitelik
Tarla
Harita No
BUGÜNKÜ DURUMU
Sit Potansiyeli
1. Derece Arkeolojik Sit
Koruma Derecesi
Şimdiki Tehlikeler
Tarımsal faaliyetler ve definecilik.
Şimdiki Durumu
Köyün 0,6 km kuzeyinde bulunan tümülüs kazılmış, üzerindeki toprak büyük ölçüde alınmış ve mezar odası ortaya çıkarılmıştır. Tarla içerisinde yer almaktadır, çevresinde tarım yapılmaktadır.
Önerilen Koruma
"1. Derece Arkeolojik Sit Alanı" olarak tescil edilmesi ve koruma sınırının belirlenmesi. Bölgedeki güvenlik birimleri tarafından izlenmesi.
Gözlemler
80x80x30 cm ebatlarındaki kesme taşlar ile konik biçimde örülmüştür. Mezar odası 3-3,5 m yüksekliğinde olup, tepesinde yaklaşık 80 cm'lik bir dairesel delik bulunmaktadır. Bu delik üzerinde bir kapak taşı olduğu köylüler tarafından söylenmektedir. Mezar odasına giriş doğudan, yaklaşık 50 cm eninde 1,5 m yüksekliğindeki bir geçiş boşluğundan sağlanmaktadır. Muhtemelen yerli kaya oyularak biçimlendirilmiş,üzeri kesme taştan yuvarlak mezar odası inşa edilmiştir.
EKLER
Fotoğraf
Var
Harita
Var
Rapor
Kroki
Var
DİĞER
Kontrol Eden
Kurul Onayı No
16/12/2015 tarih ve 2836 sayılı karar
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
Yayın Dizini
Hazırlayanlar