Türkiye'nin Değerleri Koruma Altında...

Yenice Bekçitepe Tümülüsü

GENEL BİLGİLER
Yapı Adı
Yenice Bekçitepe Tümülüsü
Envanter No
39-07-374
Yapı Türü
Tümülüs
Dönemi
Erken Demir Çağı-M.S. 3.yy.
Genel Tanım
Tümülüsler yığma tepeler şeklinde oluşturulmuş anıt mezar tepeleridir. Türkiye'deki Tümülüs tipi gömünün en yaygın olduğu yerlerden birisi Trakya'dır. En çok bilinen biçim, konik olmak üzere, küre, yarım küre, biçimsiz tümsekler gibi çeşitli tipleri bulunmaktadır. Tümülüsler mezar tipine göre; platformlular, çukurlular, mezar odalılar, lahitliler ve basit mezar olmak üzere beş ayrı grupta incelenebilir. Nadiren tek, çoğunlukla gruplar halinde bulunurlar.
KONUM
İlçe
Pınarhisar
Mahalle Köy
Yenice Köyü
Belde
Yenice Beldesi
Mevki
Bekçitepe
Sokak
Ada
Pafta
Parsel
888-899
Yüzölçümü
899
Nitelik
Bağ
Harita No
BUGÜNKÜ DURUMU
Sit Potansiyeli
1. Derece Arkeolojik Sit
Koruma Derecesi
Şimdiki Tehlikeler
Tarımsal faaliyetler ve definecilik.
Şimdiki Durumu
Köyün 1,3 km güneydoğusunda bulunan tümülüs 5-6 m yüksekliğinde, 25-30 m çapındadır. Tarla içerisinde yer almaktadır, çevresinde tarım yapılmaktadır.
Önerilen Koruma
"1. Derece Arkeolojik Sit Alanı" olarak tescil edilmesi ve koruma sınırının belirlenmesi. Bölgedeki güvenlik birimleri tarafından izlenmesi.
Gözlemler
Doğu eteğinde arı kovanları ile ahşaptan bir bağ evi kulübesi bulunmaktadır. Üzerinden ağaçlar yer almakta, tepesinde kaçak kazı çukuru bulunmaktadır. Çevresindeki tarımsal faaliyetlerden dolayı tümülüs alanı daralmaktadır.
EKLER
Fotoğraf
Var
Harita
Var
Rapor
Kroki
Var
DİĞER
Kontrol Eden
Kurul Onayı No
16/12/2015 tarih ve 2836 sayılı karar
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
Yayın Dizini
Hazırlayanlar