Türkiye'nin Değerleri Koruma Altında...

Evciler İstapiş Tümülüsü

GENEL BİLGİLER
Yapı Adı
Evciler İstapiş Tümülüsü
Envanter No
39-07-369
Yapı Türü
Tümülüs
Dönemi
Erken Demir Çağı-M.S. 3.yy.
Genel Tanım
Tümülüsler yığma tepeler şeklinde oluşturulmuş anıt mezar tepeleridir. Türkiye'deki Tümülüs tipi gömünün en yaygın olduğu yerlerden birisi Trakya'dır. En çok bilinen biçim, konik olmak üzere, küre, yarım küre, biçimsiz tümsekler gibi çeşitli tipleri bulunmaktadır. Tümülüsler mezar tipine göre; platformlular, çukurlular, mezar odalılar, lahitliler ve basit mezar olmak üzere beş ayrı grupta incelenebilir. Nadiren tek, çoğunlukla gruplar halinde bulunurlar.
KONUM
İlçe
Pınarhisar
Mahalle Köy
Evciler Köyü
Belde
Mevki
İstapiş
Sokak
Ada
Pafta
Parsel
Yüzölçümü
-
Nitelik
-
Harita No
BUGÜNKÜ DURUMU
Sit Potansiyeli
1. Derece Arkeolojik Sit
Koruma Derecesi
Şimdiki Tehlikeler
Defineci kazıları.
Şimdiki Durumu
Köyün 3,5 km kuzeyinde bulunan tümülüs 6-7 m yüksekliğinde, 20-25 m çapındadır. Orman içerisinde yer almaktadır.
Önerilen Koruma
"1. Derece Arkeolojik Sit Alanı" olarak tescil edilmesi ve koruma sınırının belirlenmesi. Bölgedeki güvenlik birimleri tarafından izlenmesi.
Gözlemler
Güney tarafından merkezine doğru iş makinası ile kazılmış, yakınından orman yolu geçmekte, eteklerinde de yer yer kaçak kazı çukurları bulunmaktadır. Tümülüsün 2/3'ü tahrip edilmiş durumdadır.
EKLER
Fotoğraf
Var
Harita
Var
Rapor
Kroki
Var
DİĞER
Kontrol Eden
Kurul Onayı No
16/12/2015 tarih ve 2836 sayılı karar
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
Yayın Dizini
Hazırlayanlar