Türkiye'nin Değerleri Koruma Altında...

Ataköy A Tümülüsü

GENEL BİLGİLER
Yapı Adı
Ataköy A Tümülüsü
Envanter No
39-07-400
Yapı Türü
Tümülüs
Dönemi
Erken Demir Çağı-M.S. 3.yy.
Genel Tanım
Tümülüsler yığma tepeler şeklinde oluşturulmuş anıt mezar tepeleridir. Türkiye'deki Tümülüs tipi gömünün en yaygın olduğu yerlerden birisi Trakya'dır. En çok bilinen biçim, konik olmak üzere, küre, yarım küre, biçimsiz tümsekler gibi çeşitli tipleri bulunmaktadır. Tümülüsler mezar tipine göre; platformlular, çukurlular, mezar odalılar, lahitliler ve basit mezar olmak üzere beş ayrı grupta incelenebilir. Nadiren tek, çoğunlukla gruplar halinde bulunurlar.
KONUM
İlçe
Pınarhisar
Mahalle Köy
Ataköy Köyü
Belde
Mevki
Pınarhisar Yolu
Sokak
Ada
Pafta
Parsel
868-869
Yüzölçümü
11250 / 32000
Nitelik
Tarla / Tarla
Harita No
BUGÜNKÜ DURUMU
Sit Potansiyeli
1. Derece Arkeolojik Sit
Koruma Derecesi
Şimdiki Tehlikeler
Definecilik ve tarımsal faaliyetler.
Şimdiki Durumu
Köyün 1,8 km kuzeydoğusunda bulunan tümülüs 7-8 m yüksekliğinde, 25-30 m çapındadır. Etrafında tarım alanları bulunmaktadır.
Önerilen Koruma
"1. Derece Arkeolojik Sit Alanı" olarak tescil edilmesi ve koruma sınırının belirlenmesi. Bölgedeki güvenlik birimleri tarafından izlenmesi. Tarla sahiplerinin çevresinde yapacakları sürümler esnasında tümülüsün eteklerini sürmemeleri konusunda uyarılmaları.
Gözlemler
Tepesinde yaklaşık 1,5 m derinliğinde kaçak kazı çukuru bulunmaktadır. Tümülüsün çevresinde yapılan tarım amaçlı sürümler nedeniyle alan daralmaktadır.
EKLER
Fotoğraf
Var
Harita
Var
Rapor
Kroki
Var
DİĞER
Kontrol Eden
Kurul Onayı No
16/12/2015 tarih ve 2836 sayılı karar
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
Yayın Dizini
Hazırlayanlar