Türkiye'nin Değerleri Koruma Altında...

Kurutepe Tümülüsü

GENEL BİLGİLER
Yapı Adı
Kurutepe Tümülüsü
Envanter No
39-08-209
Yapı Türü
Tümülüs
Dönemi
Erken Demir Çağı-M.S. 3.yy.
Genel Tanım
Tümülüsler yığma tepeler şeklinde oluşturulmuş anıt mezar tepeleridir. Türkiye'deki Tümülüs tipi gömünün en yaygın olduğu yerlerden birisi Trakya'dır. En çok bilinen biçim, konik olmak üzere, küre, yarım küre, biçimsiz tümsekler gibi çeşitli tipleri bulunmaktadır. Tümülüsler mezar tipine göre; platformlular, çukurlular, mezar odalılar, lahitliler ve basit mezar olmak üzere beş ayrı grupta incelenebilir. Nadiren tek, çoğunlukla gruplar halinde bulunurlar.
KONUM
İlçe
Vİze
Mahalle Köy
Belde
Çakıllı Beldesi
Mevki
Kurutepe
Sokak
Ada
Pafta
Parsel
Yüzölçümü
Nitelik
Harita No
BUGÜNKÜ DURUMU
Sit Potansiyeli
1. Derece Arkeolojik Sit
Koruma Derecesi
Şimdiki Tehlikeler
Tarımsal faaliyetler ve definecilik.
Şimdiki Durumu
Çakıllı Beldesi'nin 3,3 km güneybatısında bulunan tümülüs 8-10 m yüksekliğinde, 45-50 m çapındadır. Tarla içerisinde yer almakta olup, çevresinde tarım yapılmaktadır.
Önerilen Koruma
"1. Derece Arkeolojik Sit Alanı" olarak tescil edilmesi ve koruma sınırının belirlenmesi. Bölgedeki güvenlik birimleri tarafından izlenmesi.
Gözlemler
Çevresinde çok yoğun olarak keramik parçaları bulunmaktadır. 50 m kuzeydoğusunda , çalılıkların içerisinde bir kısmı toprak altında 2,5x1x0,5 m boyutlarında düzgün kesilmiş bir taş bulunmaktadır. Bunların mezar yapısının yapı taşları olma olasılığı yüksektir.
EKLER
Fotoğraf
Var
Harita
Var
Rapor
Kroki
Var
DİĞER
Kontrol Eden
Kurul Onayı No
10.07.1991-942
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
20/01/2016 tarih ve 2901 sayılı karar
Yayın Dizini
Hazırlayanlar