Türkiye'nin Değerleri Koruma Altında...

Kışlacık Seyfinin Tarla Tümülüsü

GENEL BİLGİLER
Yapı Adı
Kışlacık Seyfinin Tarla Tümülüsü
Envanter No
39-08-208
Yapı Türü
Tümülüs
Dönemi
Erken Demir Çağı-M.S. 3.yy.
Genel Tanım
Tümülüsler yığma tepeler şeklinde oluşturulmuş anıt mezar tepeleridir. Türkiye'deki Tümülüs tipi gömünün en yaygın olduğu yerlerden birisi Trakya'dır. En çok bilinen biçim, konik olmak üzere, küre, yarım küre, biçimsiz tümsekler gibi çeşitli tipleri bulunmaktadır. Tümülüsler mezar tipine göre; platformlular, çukurlular, mezar odalılar, lahitliler ve basit mezar olmak üzere beş ayrı grupta incelenebilir. Nadiren tek, çoğunlukla gruplar halinde bulunurlar.
KONUM
İlçe
Vİze
Mahalle Köy
Kışlacık Köyü
Belde
Kıyıköy Beldesi
Mevki
Seyfinin Tarla Mevkii
Sokak
Sahil Liman Yolu
Ada
110
Pafta
Parsel
14
Yüzölçümü
14692
Nitelik
Ham Toprak
Harita No
BUGÜNKÜ DURUMU
Sit Potansiyeli
1. Derece Arkeolojik Sit
Koruma Derecesi
Tescile önerilecektir.
Şimdiki Tehlikeler
Tarımsal faaliyetler ve definecilik.
Şimdiki Durumu
Köyün 1 km doğusunda bulunan tümülüs üzerinde tarım yapıldığından düzleşmiş olup, 60-70 cm yüksekliğinde, 8-10 m çapındadır. Üzerinde kaçak kazı yapılmış olup, mezar yapısı tamamen tahrip edilmiştir. Üzeri ahşaplarla kapatılmış 1,5-2 m derinliğinde bir çukur bulunmaktadır.
Önerilen Koruma
"1. Derece Arkeolojik Sit Alanı" olarak tescil edilmesi ve koruma sınırının belirlenmesi. Bölgedeki güvenlik birimleri tarafından izlenmesi.
Gözlemler
Üzerinde kaçak kazı yapılarak tahrip edilmiş mezar yapısından çıkan yapısal taşlar etrafta dağılmış durumdadır. Buradaki mezar yapısına ait olduğu söylenen haç motifli mermerden bazı mimari parçalar müzeye teslim edilmiştir.
EKLER
Fotoğraf
Var
Harita
Var
Rapor
Kroki
Var
DİĞER
Kontrol Eden
Kurul Onayı No
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
Yayın Dizini
Hazırlayanlar