Türkiye'nin Değerleri Koruma Altında...

Çakıllı Tümülüsü

GENEL BİLGİLER
Yapı Adı
Çakıllı Tümülüsü
Envanter No
39-08-215
Yapı Türü
Tümülüs
Dönemi
Erken Tunç-Demir Çağı(M.Ö. 3000-700)
Genel Tanım
1995 yılında Kırklareli Müze Müdürlüğünce yapılan kurtarma kazısında Megalitik türden bir mezar yapısıyla karşılaşılmıştır. Tümülüste gerçekleştirilen kazıda sağlam halde herhangi bir buluntuya rastlanılmamıştır.Ancak Erken Tunç Çağı ile Demir Çağlarına ait keramik parçalarına tesadüf edilmiştir.
KONUM
İlçe
Vİze
Mahalle Köy
Evrenli Köyü
Belde
Mevki
Evrenli Altı
Sokak
Ada
118
Pafta
Parsel
34 (eski 27)
Yüzölçümü
Nitelik
Harita No
BUGÜNKÜ DURUMU
Sit Potansiyeli
1. Derece Arkeolojik Sit
Koruma Derecesi
1. Derece Arkeolojik Sit
Şimdiki Tehlikeler
Definecilik ve tarımsal faaliyetler.
Şimdiki Durumu
Belde merkezinin 1,7 km kuzeybatısında bulunan tümülüs 4-5 m yüksekliğinde, 20-25 m çapındadır. Etrafı tel örgü ile çevrilidir. Çevresi tarım alanı olarak kullanılmaktadır.
Önerilen Koruma
Bölgedeki güvenlik birimlerinde kontrolünün yapılması.
Gözlemler
Defineciler tarafından tahrip edilen Çakıllı Tümülüsü'nde, 1995 yılında Kırklareli Müze Müdürlüğünce, kurtarma kazısı yapılmış olmasına rağmen defineciler tarafından zaman zaman tahrip edilmiştir.
EKLER
Fotoğraf
Var
Harita
Var
Rapor
Kroki
Var
DİĞER
Kontrol Eden
Derya BALKAN-Müze Müdürü
Kurul Onayı No
10.07.1991-942
Kurul Açıklama
Derya BALKAN-Müze Müdürü
Revizyon
Kurul Kararları
*16/04/2015 tarih ve 2335 sayılı karar *09/02/2016 tarih ve 2953 sayılı karar (ifraz folyesi)
Yayın Dizini
Zülküf YILMAZ, "Çakıllı Tümülüsü Kurtarma Kazısı" VII. Müze Kurtarma Kazıları Semineri, 8-10 Nisan 1996 Kuşadası,Ankara 1997-s.103-130
Hazırlayanlar
Gökhan KORKMAZ - Arkeolog Emir TUZKAYA- Müze Araştırmacısı