Türkiye'nin Değerleri Koruma Altında...

Yarıktepe C Tümülüsü

GENEL BİLGİLER
Yapı Adı
Yarıktepe C Tümülüsü
Envanter No
39-08-433
Yapı Türü
Tümülüs
Dönemi
Erken Demir Çağı-M.S. 3.yy.
Genel Tanım
Tümülüsler yığma tepeler şeklinde oluşturulmuş anıt mezar tepeleridir. Türkiye'deki Tümülüs tipi gömünün en yaygın olduğu yerlerden birisi Trakya'dır. En çok bilinen biçim, konik olmak üzere, küre, yarım küre, biçimsiz tümsekler gibi çeşitli tipleri bulunmaktadır. Tümülüsler mezar tipine göre; platformlular, çukurlular, mezar odalılar, lahitliler ve basit mezar olmak üzere beş ayrı grupta incelenebilir. Nadiren tek, çoğunlukla gruplar halinde bulunurlar.
KONUM
İlçe
Vİze
Mahalle Köy
Belde
Mevki
Yarıktepe Mevki
Sokak
Ada
96
Pafta
Parsel
39
Yüzölçümü
Nitelik
Harita No
BUGÜNKÜ DURUMU
Sit Potansiyeli
1. Derece Arkeolojik Sit
Koruma Derecesi
1. Derece Arkeolojik Sit
Şimdiki Tehlikeler
Definecilik ve tarımsal faaliyetler.
Şimdiki Durumu
İlçe merkezinin 2,8 km güneyinde bulunan tümülüs 2-3 m yüksekliğinde, 50-55 m çapındadır. Vize B Tümülüsü'nün doğusunda yer alır. Etrafı tarım alanı olarak kullanılmaktadır.
Önerilen Koruma
1. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescilli tümülüsün 1/25000 ölçekli haritadaki sınırları itibarıyla koruma alanı olarak belirlenmesi. Ayrıca tarım amaçlı kullanımının engellenmesi. Bölgedeki güvenlik birimleri tarafından izlenmesi.
Gözlemler
Tümülüs doğu tarafından ortaya doğru geniş bir şekilde kazılmış, orta kısmı tamamen boşaltılmıştır. Arif Müfit MANSEL tarafından kazısı yapılmış olan tümülüslerden birisidir.
EKLER
Fotoğraf
Var
Harita
Var
Rapor
Kroki
Var
DİĞER
Kontrol Eden
Kurul Onayı No
10.07.1991-942
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
20/01/2016 tarih ve 2901 sayılı karar
Yayın Dizini
Arif Müfid Mansel'in Trakya'daki Tümülüs Kazıları.
Hazırlayanlar