Türkiye'nin Değerleri Koruma Altında...

Yarıktepe A Tümülüsü

GENEL BİLGİLER
Yapı Adı
Yarıktepe A Tümülüsü
Envanter No
39-08-431
Yapı Türü
Tümülüs
Dönemi
M.S.1. yy
Genel Tanım
Tümülüsler yığma tepeler şeklinde oluşturulmuş anıt mezar tepeleridir. Türkiye'deki Tümülüs tipi gömünün en yaygın olduğu yerlerden birisi Trakya'dır. En çok bilinen biçim, konik olmak üzere, küre, yarım küre, biçimsiz tümsekler gibi çeşitli tipleri bulunmaktadır. Tümülüsler mezar tipine göre; platformlular, çukurlular, mezar odalılar, lahitliler ve basit mezar olmak üzere beş ayrı grupta incelenebilir. Nadiren tek, çoğunlukla gruplar halinde bulunurlar.
KONUM
İlçe
Vİze
Mahalle Köy
Devlet Mahallesi
Belde
Mevki
Büyüktepe
Sokak
Ada
99
Pafta
Parsel
174
Yüzölçümü
Nitelik
Tarla
Harita No
BUGÜNKÜ DURUMU
Sit Potansiyeli
1. Derece Arkeolojik Sit Alanı
Koruma Derecesi
1. Derece Arkeolojik Sit Alanı
Şimdiki Tehlikeler
Definecilik ve tarımsal faaliyetler.
Şimdiki Durumu
İlçe merkezinin 3,4 km güneyinde bulunan tümülüs 9-10 m yüksekliğinde, 50 m çapındadır. Vize-Hasbuğa yolunun solunda bulunur. (Yarıktepe Tümülüsü'nün güneyinde yer alır.) Etrafı tarım alanı olarak kullanılmaktadır.
Önerilen Koruma
1. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescilli tümülüsün 1/25000 ölçekli haritadaki sınırları itibarıyla koruma alan olarak belirlenmesi. Ayrıca tarım amaçlı kullanımının engellenmesi. Bölgedeki güvenlik birimleri tarafından izlenmesi.
Gözlemler
Tümülüs doğu yönünden ortaya doğru geniş bir şekilde kazılmıştır. Arif Müfit MANSEL tarafından bölgede kazısı yapılan tümülüslerden biridir. Kazı sonucu ortaya çıkartılan eserler İstanbul Arkeoloji Müzesinde sergilenmektedir.
EKLER
Fotoğraf
Var
Harita
Var
Rapor
Kroki
DİĞER
Kontrol Eden
Kurul Onayı No
10.07.1991-942
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
20/01/2016 tarih ve 2901 sayılı karar
Yayın Dizini
Prof. Dr. Arif Müfit MANSEL, Sonay ONURKAN- Doğu Trakya Tümülüsü İstanbul Arkeoloji Müzesindeki Trakya Toplu Buluntuları
Hazırlayanlar