Türkiye'nin Değerleri Koruma Altında...

Asmakaya Su Bendi Kalıntısı

ENVANTER FİŞİ
GENEL BİLGİLER
Yapı Adı
Asmakaya Su Bendi Kalıntısı
Envanter No
39-08-439
Yapı Türü
Su yapısı kalıntısı
Dönemi
Genel Tanım
Vize ilçe merkezinin 1,9 km kuzeydoğusunda dere yatağında su bendi şeklinde bir duvar kalıntısı bulunmaktadır.
KONUM
İlçe
Vİze
Mahalle Köy
Belde
Mevki
Asmakaya Mevki
Sokak
Ada
269
Pafta
Parsel
45
Yüzölçümü
Nitelik
Harita No
BUGÜNKÜ DURUMU
Sit Potansiyeli
1. Derece Arkeolojik Sit
Koruma Derecesi
Şimdiki Tehlikeler
Definecilik
Şimdiki Durumu
Dereye dik uzanan duvar kalıntısı, yaklaşık 60 cm eninde, 4 m yüksekliğinde ve 7mt uzunluğunda, moloz taş ile örülmüştür. Etrafında kırık vaziyette çapı 20 cm civarında pişmiş toprak künk parçaları bulunmuştur.
Önerilen Koruma
"1. Derece Arkeolojik Sit Alanı" olarak tescil edilmesi ve koruma sınırının belirlenmesi. Bölgedeki güvenlik birimleri tarafından izlenmesi.
Gözlemler
Yapı kalıntısı korunmadığı için beşeri ve doğal şartlar nedeni ile yok olmaktadır.
EKLER
Fotoğraf
Var
Harita
Var
Rapor
Kroki
Var
DİĞER
Kontrol Eden
Kurul Onayı No
20/01/2016 tarih ve 2901 sayılı karar
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
Yayın Dizini
Hazırlayanlar