Türkiye'nin Değerleri Koruma Altında...

Evrenli Keltepe Su Kanalı Kalıntısı

ENVANTER FİŞİ
GENEL BİLGİLER
Yapı Adı
Evrenli Keltepe Su Kanalı Kalıntısı
Envanter No
39-08-222
Yapı Türü
Su yapısı kalıntısı
Dönemi
Roma Dönemi
Genel Tanım
Köyün 1,6 km batısında mera alanında eski su yolu kalıntıları bulunmaktadır.
KONUM
İlçe
Vİze
Mahalle Köy
Evrenli Köyü
Belde
Mevki
Keltepe Mevki
Sokak
Ada
110
Pafta
Parsel
Yüzölçümü
Nitelik
Harita No
BUGÜNKÜ DURUMU
Sit Potansiyeli
1. Derece Arkeolojik Sit
Koruma Derecesi
Şimdiki Tehlikeler
Definecilik
Şimdiki Durumu
Su kanalı, yüzeyden 50 cm aşağıda moloz taş ve kireç harcı ile tonoz şeklinde örülmüştür. Kanal yaklaşık 80 cm eninde 120 cm yüksekliğinde içi kireçli harç ile sıvalıdır.
Önerilen Koruma
"1. Derece Arkeolojik Sit Alanı" olarak tescil edilmesi ve koruma sınırının belirlenmesi. Bölgedeki kaçak kazı faaliyetlerinin çokluğu nedeniyle bölge güvenlik birimleri tarafından izlenmesi.
Gözlemler
Su kanalının bir kısmı toprak aşınması sonucu bir kısmı da defineci kazıları sonucu açığa çıkmış ve tahrip edilmiştir.
EKLER
Fotoğraf
Var
Harita
Var
Rapor
Kroki
Var
DİĞER
Kontrol Eden
Kurul Onayı No
20/01/2016 tarih ve 2901 sayılı karar
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
Yayın Dizini
Hazırlayanlar