Türkiye'nin Değerleri Koruma Altında...

Çakıllı Geçitderesi Su Yolu Kalıntısı

ENVANTER FİŞİ
GENEL BİLGİLER
Yapı Adı
Çakıllı Geçitderesi Su Yolu Kalıntısı
Envanter No
39-08-210
Yapı Türü
Su yapısı kalıntısı
Dönemi
Roma Dönemi
Genel Tanım
Belde merkezinin 3 km güneybatısında ormanlık alanda eski su yoluna ait kanal kalıntısı bulunmaktadır.
KONUM
İlçe
Vİze
Mahalle Köy
Belde
Çakıllı Beldesi
Mevki
Kavacık
Sokak
Ada
205
Pafta
Parsel
1
Yüzölçümü
2161097
Nitelik
Devlet Ormanı
Harita No
BUGÜNKÜ DURUMU
Sit Potansiyeli
1. Derece Arkeolojik Sit
Koruma Derecesi
Tescile önerilecektir
Şimdiki Tehlikeler
Ormancılık faaliyetleri ve definecilik.
Şimdiki Durumu
Su kanalı, yüzeyden 30 cm aşağıda moloz taş ve kireç harcı ile tonoz şeklinde örülmüştür. Kanal yaklaşık 80 cm eninde 120 cm yüksekliğindedir.
Önerilen Koruma
"1. Derece Arkeolojik Sit Alanı" olarak tescil edilmesi ve koruma sınırının belirlenmesi. Bölgedeki güvenlik birimleri tarafından izlenmesi. Orman içerisinde yer alması sebebi ile ormancılık amaçlı sürüm ve ağaç dikim faaliyetlerinin yapılmaması gerekmektedir.
Gözlemler
Toprak aşınması sonucu ortaya çıkmış olan su kalıntısı defineciler tarafından fark edilmesiyle tahrip edilmiştir. Üst kısmı kırılmış durumdadır.
EKLER
Fotoğraf
Var
Harita
Var
Rapor
Kroki
Var
DİĞER
Kontrol Eden
Kurul Onayı No
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
22/10/2018-5450
Yayın Dizini
Hazırlayanlar