Türkiye'nin Değerleri Koruma Altında...

Çakıllı Ergene Kaynağı Su Kanalı Parçası

ENVANTER FİŞİ
GENEL BİLGİLER
Yapı Adı
Çakıllı Ergene Kaynağı Su Kanalı Parçası
Envanter No
39-08-211
Yapı Türü
Su yapısı kalıntısı
Dönemi
Roma Dönemi
Genel Tanım
Belde merkezinin 3,5 km kuzeydoğusunda ormanlık alanda eski su yolu kalıntıları bulunmaktadır.
KONUM
İlçe
Vİze
Mahalle Köy
Belde
Çakıllı Beldesi
Mevki
Köprüdere
Sokak
Ada
203
Pafta
Parsel
4
Yüzölçümü
27646246
Nitelik
Devlet Ormanı
Harita No
BUGÜNKÜ DURUMU
Sit Potansiyeli
1. Derece Arkeolojik Sit
Koruma Derecesi
Şimdiki Tehlikeler
Ormancılık faaliyetleri ve definecilik.
Şimdiki Durumu
Su kanalı, yüzeyden 50 cm aşağıda moloz taş ve kireç harcı ile tonoz şeklinde örülmüştür. Kanal yaklaşık 80 cm eninde 120 cm yüksekliğindedir.
Önerilen Koruma
"1. Derece Arkeolojik Sit Alanı" olarak tescil edilmesi ve koruma sınırının belirlenmesi. Bölgedeki güvenlik birimleri tarafından izlenmesi. Orman içerisinde yer alması sebebi ile ormancılık amaçlı sürüm ve ağaç dikim faaliyetlerinin yapılmaması gerekmektedir.
Gözlemler
Su kanalının bir kısmı toprak aşınması sonucu bir kısmı da defineci kazıları sonucu açığa çıkmış ve tahrip edilmiştir.
EKLER
Fotoğraf
Var
Harita
Var
Rapor
Kroki
Var
DİĞER
Kontrol Eden
Kurul Onayı No
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
26/09/2018-5381
Yayın Dizini
Hazırlayanlar