Türkiye'nin Değerleri Koruma Altında...

Çakıllı Ergene Gökçesu Su Kemeri Kalıntısı

ENVANTER FİŞİ
GENEL BİLGİLER
Yapı Adı
Çakıllı Ergene Gökçesu Su Kemeri Kalıntısı
Envanter No
39-08-212
Yapı Türü
Su yapısı kalıntısı
Dönemi
Roma Dönemi
Genel Tanım
Beldenin 4,2 km batısında ormanlık alanda eski su yoluna ait kemer ve temel kalıntıları bulunmaktadır.
KONUM
İlçe
Vİze
Mahalle Köy
Belde
Çakıllı Beldesi
Mevki
Köprüdere
Sokak
Ada
203
Pafta
Parsel
4
Yüzölçümü
27646246
Nitelik
Devlet Ormanı
Harita No
BUGÜNKÜ DURUMU
Sit Potansiyeli
1. Derece Arkeolojik Sit
Koruma Derecesi
Tescile önerilecektir
Şimdiki Tehlikeler
Ormancılık faaliyetleri ve definecilik.
Şimdiki Durumu
Kuzeybatı güneydoğu yönünde uzanan yaklaşık 3 m eninde moloz taş ve kireç harcı ile örülmüş bir duvar kalıntısı yaklaşık 150 m boyunca zeminde temel seviyesinde takip edilebilmektedir. Bu duvarın bir bölümünde kesme taş ile örülmüş açıklığı yaklaşık 2 m olan bir kemer bulunmaktadır.
Önerilen Koruma
"1. Derece Arkeolojik Sit Alanı" olarak tescil edilmesi ve koruma sınırının belirlenmesi. Bölgedeki güvenlik birimleri tarafından izlenmesi. Orman içerisinde yer alması sebebi ile ormancılık amaçlı sürüm ve ağaç dikim faaliyetlerinin yapılmaması gerekmektedir.
Gözlemler
Yapı kalıntısı korunmadığı için beşeri ve doğal şartlar nedeni ile yok olmaktadır.
EKLER
Fotoğraf
Var
Harita
Var
Rapor
Kroki
Var
DİĞER
Kontrol Eden
Kurul Onayı No
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
Yayın Dizini
Hazırlayanlar