Türkiye'nin Değerleri Koruma Altında...

İndere Su Kemeri Kalıntısı

ENVANTER FİŞİ
GENEL BİLGİLER
Yapı Adı
İndere Su Kemeri Kalıntısı
Envanter No
39-08-228
Yapı Türü
Su yapısı kalıntısı
Dönemi
Roma Dönemi
Genel Tanım
Köyün 380 m güneybatısında bulunan derenin her iki tarafına su kemeri kalıntıları bulunmaktadır.
KONUM
İlçe
Vİze
Mahalle Köy
Okçular Köyü
Belde
Mevki
İndere
Sokak
Ada
137
Pafta
Parsel
Yüzölçümü
-
Nitelik
-
Harita No
BUGÜNKÜ DURUMU
Sit Potansiyeli
1. Derece Arkeolojik Sit
Koruma Derecesi
Şimdiki Tehlikeler
Definecilik
Şimdiki Durumu
Kesme taş ve kireç harcı ile işlenmiş 4 m eninde kemer ayakları derenin her iki tarafında da görülmektedir. Dere içerisinde de temel seviyesinde kemerin ayakları görülmektedir. Yaklaşık 1x1 m ebatlarında ve 50 cm yüksekliğinde blok taşlar ile örülmüş kemer ayaklarında metal kenet delikleri görülmektedir.
Önerilen Koruma
"1. Derece Arkeolojik Sit Alanı" olarak tescil edilmesi ve koruma sınırının belirlenmesi. Bölgedeki güvenlik birimleri tarafından izlenmesi.
Gözlemler
Yapı kalıntısı korunmadığı için beşeri ve doğal şartlar nedeni ile yok olmaktadır.
EKLER
Fotoğraf
Var
Harita
Var
Rapor
Kroki
Var
DİĞER
Kontrol Eden
Kurul Onayı No
20/01/2016 tarih ve 2901 sayılı karar
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
Yayın Dizini
Hazırlayanlar