Türkiye'nin Değerleri Koruma Altında...

Koru Eski Yerleşim Alanı ve Kült Alanı,(Gemi Kaya)

ENVANTER FİŞİ
GENEL BİLGİLER
Yapı Adı
Koru Eski Yerleşim Alanı ve Kült Alanı,(Gemi Kaya)
Envanter No
39-08-245
Yapı Türü
Kült Alanı
Dönemi
Demir Çağı
Genel Tanım
Soğucak Köyü'nün kuzeydoğusunda yer alan Kaynak Dere Vadisi, içinde bulunan ve vadinin hem doğal hem de tarihi özelliklerini (taşınır ve taşınmaz kültür varlıkları) içinde bulunduran E.Demir Çağlarına ait bir yerleşim yeri ve kült alanıdır. İçerisinde bulunan büyük blok kaya kütlesi üzerinde kült alanı, güneş saati, şapel bulunmaktadır. Alt kısmında kaynak yer alır. Kaynağın üst tarafında, ilerisinde sürülmüş tarla içerisinde amorf keramik parçaları ve yontulmuş dikdörtgen forma sahip büyük boyutlu taşlar bulunmaktadır. Kült alanı olarak kullanılan blok kaya kütlesi üzerinde, çıkış yönünde alt kısımda dikdörtgen formda boş mezar alanları, kayaya oyularak şekillendirilmiş güneş saati, daha yukarıda blok kaya kütlesi üzerine yarım daire şeklinde oyularak yapılmış küçük nişler, kayanın dış yüzeyinde oyularak açılmış küçük odalar bulunmaktadır. Zeminden yüksekliği yaklaşık 20 m olan kaya kütlesinin tepe noktasında ise yine kayaya oyularak oluşturulmuş, doğu-batı yönünde şapel bulunmaktadır. Şapelin kuzey ve güney duvarlarında birbirine bakan nişler bulunmaktadır ve şapele çıkan yükseltide belli belirsiz kapı eşiğinin alt tarafında kanallar ve küçük sunu çukurları yer almaktadır. Yüzeyde keramik parçaları mevcuttur. Blok kaya kütlesi ve yerleşim alanını içinde bulunduran vadi içerisinde mağara sunağı da bulunmaktadır. Kaynak Dere Vadisi, sembolik ve törensel bir nitelik taşımaktadır.
KONUM
İlçe
Vİze
Mahalle Köy
Soğucak Köyü
Belde
Mevki
Koru Civarı
Sokak
Ada
101
Pafta
E19D-09D
Parsel
532-533-534-535
Yüzölçümü
12477945,98
Nitelik
Orman
Harita No
BUGÜNKÜ DURUMU
Sit Potansiyeli
1. Derece Arkeolojik Sit
Koruma Derecesi
1. Derece Arkeolojik Sit
Şimdiki Tehlikeler
Defineci tahribatı ve kaçak kazılar.
Şimdiki Durumu
Yer yer kaçak kazılarla tahrip edilmektedir.
Önerilen Koruma
"1. Derece Arkeolojik Sit Alanı" olarak tescil edilmiş olup, bölgedeki güvenlik birimlerince kontrollerinin yapılması.
Gözlemler
Kaynak (çeşme) Dere Mevkiinde bulunan kült alanı ve yerleşim yeri defineciler tarafından yoğun ilgi görmekte, alanın tescilinin bulunmasına rağmen caydırıcılığı olmayıp tahribatlar devam etmektedir.
EKLER
Fotoğraf
Var
Harita
Var
Rapor
Kroki
Var
DİĞER
Kontrol Eden
Kurul Onayı No
17.10.2008-2124
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
20/01/2016 tarih ve 2901 sayılı karar
Yayın Dizini
Hazırlayanlar