Türkiye'nin Değerleri Koruma Altında...

Hasanpınar Kaya Oyma Küpleri

ENVANTER FİŞİ
GENEL BİLGİLER
Yapı Adı
Hasanpınar Kaya Oyma Küpleri
Envanter No
39-08-170
Yapı Türü
Kaya küpleri
Dönemi
Genel Tanım
Köyün 1,8 km güneyinde, orman alanında kayaya oyma küpler bulunmaktadır.
KONUM
İlçe
Vİze
Mahalle Köy
Kömürköy Köyü
Belde
Mevki
Hasanpınar
Sokak
Ada
105
Pafta
Parsel
635
Yüzölçümü
8543656,24
Nitelik
Köprüdere Devlet Ormanı
Harita No
BUGÜNKÜ DURUMU
Sit Potansiyeli
1. Derece Arkeolojik Sit
Koruma Derecesi
Şimdiki Tehlikeler
Definecilik ve ormancılık faaliyetleri.
Şimdiki Durumu
Ormanlık alanda doğal bir kaya yamaçta oyulmuş pitos şeklinde yanyana 5 tane küp bulunmaktadır. İç kısımlarından aralarında bağlantı bulunmaktadır. Depolama yada gömü amaçlı kullanıldıkları düşünülmektedir.
Önerilen Koruma
"1. Derece Arkeolojik Sit Alanı" olarak tescil edilmesi ve koruma sınırının belirlenmesi. Bölgedeki güvenlik birimleri tarafından izlenmesi. Orman içerisinde yer alması sebebi ile ormancılık amaçlı sürüm ve ağaç dikim faaliyetlerinin yapılmaması gerekmektedir.
Gözlemler
Defineciler tarafından tahrip edilmişlerdir.
EKLER
Fotoğraf
Var
Harita
Var
Rapor
Kroki
Var
DİĞER
Kontrol Eden
Kurul Onayı No
20/01/2016 tarih ve 2901 sayılı karar
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
Yayın Dizini
Hazırlayanlar