Türkiye'nin Değerleri Koruma Altında...

Pala Hasan Eski Yerleşim Alanı ve Kaya Küpleri

ENVANTER FİŞİ
GENEL BİLGİLER
Yapı Adı
Pala Hasan Eski Yerleşim Alanı ve Kaya Küpleri
Envanter No
39-08-167
Yapı Türü
Dönemi
Genel Tanım
Köyün 2 km güneyinde, mera alanında eski yerleşim izleri taşıyan kayaya oyma mağarada odalar ve üst kısımda kayaya oyulmuş pitos formunda oyuklar bulunmaktadır.
KONUM
İlçe
Vİze
Mahalle Köy
Küçükyayla Köyü
Belde
Mevki
Çeşmeler
Sokak
Ada
101
Pafta
Parsel
986-951
Yüzölçümü
3933 / 2646643.32
Nitelik
Tarla / Köprüdere Devlet Ormanı
Harita No
BUGÜNKÜ DURUMU
Sit Potansiyeli
1. Derece Arkeolojik Sit
Koruma Derecesi
Şimdiki Tehlikeler
Definecilik
Şimdiki Durumu
Doğal kaya olan bir yamacın güneye bakan tarafında oyulmuş, 2x2 m ebatlarında 1,5 m yüksekliğinde bitişik iki oda ve aynı yamacın 5 m doğusunda bir tane daha küçük, kayaya oyma oda bulunmaktadır. Odalardan birinde çok sayıda kemik bulunması mezar olarak kullanıldığını düşündürmektedir. Bu alanın 100 m doğusunda pitos formunda zeminde doğal kayaya oyulmuş depolama amaçlı yada mezar olarak kullanıldığı düşünülen oyuntular bulunmaktadır.
Önerilen Koruma
"1. Derece Arkeolojik Sit Alanı" olarak tescil edilmesi ve koruma sınırının belirlenmesi. Bölgedeki güvenlik birimleri tarafından izlenmesi.
Gözlemler
Kayaya oyma odalar defineciler tarafından tahrip edilmiştir.
EKLER
Fotoğraf
Var
Harita
Var
Rapor
Kroki
Var
DİĞER
Kontrol Eden
Kurul Onayı No
20/01/2016 tarih ve 2901 sayılı karar
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
Yayın Dizini
Hazırlayanlar