Türkiye'nin Değerleri Koruma Altında...

Kömürköy Eski Yerleşim Alanı

ENVANTER FİŞİ
GENEL BİLGİLER
Yapı Adı
Kömürköy Eski Yerleşim Alanı
Envanter No
39-08-164
Yapı Türü
Eski Yerleşim Alanı
Dönemi
Genel Tanım
Köyün 6,6 km kuzey doğusunda orman içerisinde bulunan alanda eski yerleşime ait yapı kalıntıları bulunmaktadır.
KONUM
İlçe
Vİze
Mahalle Köy
Kömürköy Köyü
Belde
Mevki
Sarıyarlar
Sokak
Ada
104
Pafta
Parsel
299
Yüzölçümü
1200
Nitelik
Orman
Harita No
BUGÜNKÜ DURUMU
Sit Potansiyeli
1. Derece Arkeolojik Sit
Koruma Derecesi
Şimdiki Tehlikeler
Ormancılık faaliyetleri ve definecilik.
Şimdiki Durumu
Duvarları kireç harcı ve moloz taş ile örülmüş, 1-1,5 m arasında yüksekliğe kadar sağlam kalmış 4x7 m ebatlarında dikdörtgen planlı bir yapı kalıntısı ve etrafında geniş bir alanda temel seviyesinde taş yığınları şeklinde temel kalıntıları bulunmaktadır.
Önerilen Koruma
"1. Derece Arkeolojik Sit Alanı" olarak tescil edilmesi ve koruma sınırının belirlenmesi. Bölgedeki güvenlik birimleri tarafından izlenmesi. Orman içerisinde yer alması sebebi ile ormancılık amaçlı sürüm ve ağaç dikim faaliyetlerinin yapılmaması gerekmektedir.
Gözlemler
Yapı kalıntılarının içlerinde ve çevresinde çok sayıda kaçak kazı çukuru bulunmaktadır. Kalıntılar defineciler tarafından tahrip edilmektedir.
EKLER
Fotoğraf
Var
Harita
Var
Rapor
Kroki
Var
DİĞER
Kontrol Eden
Kurul Onayı No
20/01/2016 tarih ve 2901 sayılı karar
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
Yayın Dizini
Hazırlayanlar