Türkiye'nin Değerleri Koruma Altında...

Balkaya Eski Yerleşim Alanı

ENVANTER FİŞİ
GENEL BİLGİLER
Yapı Adı
Balkaya Eski Yerleşim Alanı
Envanter No
39-08-158
Yapı Türü
Dönemi
Bizans ?
Genel Tanım
Kıyıköy belde merkezinin 3km kuzeyinde, Balkaya köyünün 12km kuzeydoğusunda, Selvez Koyu kuzeyinde orman içinde bulunan alanda eski yerleşime ait kalıntılar bulunmaktadır.
KONUM
İlçe
Vİze
Mahalle Köy
Balkaya Köyü
Belde
Mevki
Sokak
Ada
Pafta
Parsel
Yüzölçümü
-
Nitelik
-
Harita No
BUGÜNKÜ DURUMU
Sit Potansiyeli
1. Derece Arkeolojik Sit
Koruma Derecesi
Şimdiki Tehlikeler
Ormancılık faaliyetleri ve definecilik.
Şimdiki Durumu
Karadeniz kıyısında, orman içerisinde bulunan alanda taş yığınları şeklinde temel kalıntıları bulunmaktadır. Temel kalıntıları moloz taş ve kireç harcı ile örülmüş, içerisinde 4 cm kalınlığında tuğlalar bulunmaktadır. Ayrıca sırlı keramik parçaları görülmektedir.
Önerilen Koruma
"1. Derece Arkeolojik Sit Alanı" olarak tescil edilmesi ve koruma sınırının belirlenmesi. Bölgedeki güvenlik birimleri tarafından izlenmesi. Orman içerisinde yer alması sebebi ile ormancılık amaçlı sürüm ve ağaç dikim faaliyetlerinin yapılmaması gerekmektedir.
Gözlemler
Korumasız olan alan defineciler tarafından tahrip edilmektedir. Bazı yerlerde 3 m derinliğinde defineci kazıları bulunmaktadır.
EKLER
Fotoğraf
Var
Harita
Var
Rapor
Kroki
Var
DİĞER
Kontrol Eden
Kurul Onayı No
20/01/2016 tarih ve 2901 sayılı karar
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
Yayın Dizini
Hazırlayanlar