Türkiye'nin Değerleri Koruma Altında...

Vezirtepe A Tümülüsü

GENEL BİLGİLER
Yapı Adı
Vezirtepe A Tümülüsü
Envanter No
39-08-143
Yapı Türü
Tümülüs
Dönemi
Erken Demir Çağı-M.S. 3.yy.
Genel Tanım
Tümülüsler yığma tepeler şeklinde oluşturulmuş anıt mezar tepeleridir. Türkiye'deki Tümülüs tipi gömünün en yaygın olduğu yerlerden birisi Trakya'dır. En çok bilinen biçim, konik olmak üzere, küre, yarım küre, biçimsiz tümsekler gibi çeşitli tipleri bulunmaktadır. Tümülüsler mezar tipine göre; platformlular, çukurlular, mezar odalılar, lahitliler ve basit mezar olmak üzere beş ayrı grupta incelenebilir. Nadiren tek, çoğunlukla gruplar halinde bulunurlar.
KONUM
İlçe
Vİze
Mahalle Köy
Belde
Kıyıköy Beldesi
Mevki
Vezirtepe
Sokak
Vize Yolu
Ada
260
Pafta
Parsel
4-5-6
Yüzölçümü
16642 /883 / 1367
Nitelik
Ham Toprak / Tarla / Tarla
Harita No
BUGÜNKÜ DURUMU
Sit Potansiyeli
1. Derece Arkeolojik Sit
Koruma Derecesi
1. Derece Arkeolojik Sit
Şimdiki Tehlikeler
Bölgenin imara açılması söz konusudur.
Şimdiki Durumu
Vize İlçesi Kıyıköy Kasabası girişinde yolun solunda odun depolarının bulunduğu alanda 260 ada, 4 ve 6 nolu parseller üzerinde yer almaktadır. İki parselin arasında yol açılması esnasında tümülüs üzerinde büyük tahribat yaratılmıştır. Tümülüs yaklaşık olarak 3 m yüksekliğinde 18 m çapında bir alanı kaplamaktadır.
Önerilen Koruma
Koruma alanının belirlenmesi, üzerinde imar ve inşaat faaliyetlerinin engellenmesi.
Gözlemler
Üzerinden yol açılması esnasında büyük ölçüde tahrip edilmiştir.
EKLER
Fotoğraf
Var
Harita
Var
Rapor
Kroki
Var
DİĞER
Kontrol Eden
Kurul Onayı No
11.05.2000-6092
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
20/01/2016 tarih ve 2901 sayılı karar
Yayın Dizini
Hazırlayanlar