Türkiye'nin Değerleri Koruma Altında...

Kuşku Mevki Yapı Kalıntısı

ENVANTER FİŞİ
GENEL BİLGİLER
Yapı Adı
Kuşku Mevki Yapı Kalıntısı
Envanter No
39-08-141
Yapı Türü
Dönemi
Genel Tanım
Köyün 950 m güneybatısında orman içerisinde bulunan alanda kireç harçlı moloz taş örgülü bir duvar kalıntısı bulunmaktadır.
KONUM
İlçe
Vİze
Mahalle Köy
Hamidiye Köyü
Belde
Mevki
Kuşku Mevki
Sokak
Ada
Pafta
Parsel
Yüzölçümü
-
Nitelik
-
Harita No
BUGÜNKÜ DURUMU
Sit Potansiyeli
1. Derece Arkeolojik Sit
Koruma Derecesi
Şimdiki Tehlikeler
Ormancılık faaliyetleri ve definecilik.
Şimdiki Durumu
Etrafta çok sayıda keramik ve tuğla parçası bulunmaktadır.
Önerilen Koruma
"1. Derece Arkeolojik Sit Alanı" olarak tescil edilmesi ve koruma sınırının belirlenmesi. Bölgedeki güvenlik birimleri tarafından izlenmesi. Orman içerisinde yer alması sebebi ile ormancılık amaçlı sürüm ve ağaç dikim faaliyetlerinin yapılmaması gerekmektedir.
Gözlemler
Defineciler tarafından tahrip edilmektedir. Keramik ve diğer buluntulardan dönem belirleme imkanı bulunmamaktadır. Bu kalıntının bir kervansaraya ait olduğu köylüler tarafından söylenmektedir.
EKLER
Fotoğraf
Var
Harita
Var
Rapor
Kroki
Var
DİĞER
Kontrol Eden
Kurul Onayı No
20/01/2016 tarih ve 2901 sayılı karar
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
Yayın Dizini
Hazırlayanlar